Qualifier Round 4 Race Lineup
1
4wd Mini Presented by 3 Racing (Heat 1/1)
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1KAZUHIRO YANIGISAWA 1 0 (2) 20/5:08.248 (2)
2 2NAOMASA KANEMOTO 2 0 (1) 20/5:08.705 (1)
3 3TAIYO SATO 3 2 (3) 19/5:01.095 (3)
4 4KOUJI SIMADA 4 3 (3) 19/5:03.904 (3)
5 5AKIHIRO HIRAOKA 5 4 (1) 18/5:02.222 (3)
6 6SAKAE KOIZUMI 6 5 (3) 18/5:04.871 (3)
7 7FUMITO OOSAWA 7 5 (1) 16/5:05.029 (1)
8 8MOTONORI MURASE 8 6 (3) 18/5:12.324 (3)
2
Stock Touring17.5 Blinky Presented by Yokomo (Heat 1/3)
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1DANNY LAM 21 17 (1) 20/5:12.395 (1)
2 2MARCO ROSARIO 22 19 (1) 20/5:14.844 (1)
3 3YOSHIYUKI CHIKUBA 23 20 (3) 20/5:06.678 (3)
4 4NUNO MADEIRA 24 20 (1) 18/5:00.472 (1)
5 5AKIHISA AOKI 25 21 (3) 20/5:10.986 (3)
6 6STANLEY CHAN 26 21 (1) 18/5:10.590 (1)
7 7YUKI KUDOU 27 25 (1) 4/58.019 (1)
8 8EDWARD PICKERING 28 26 (2) 0/0.000 (2)
9 9TADASHI HATTORI 29 26 (2) 0/0.000 (2)
3
Stock Touring17.5 Blinky Presented by Yokomo (Heat 2/3)
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1KATSUHIRO SHIRAISHI 11 9 (1) 21/5:10.341 (1)
2 2KEITA IWAI 12 10 (2) 21/5:08.218 (2)
3 3NAOMASA KANEMOTO 13 11 (3) 21/5:07.706 (3)
4 4ALBERTO HUNG 14 11 (1) 21/5:12.670 (1)
5 5SYUHEI TAKANO 15 13 (2) 21/5:09.985 (2)
6 6JO YEONG 16 13 (1) 20/5:05.439 (1)
7 7SIMON AU 17 14 (2) 21/5:10.294 (2)
8 8ERIC CK 18 14 (3) 21/5:11.650 (3)
9 9DANIEL MA 19 14 (1) 20/5:06.485 (1)
10 10DINIS CHAN 20 15 (1) 20/5:07.561 (1)
4
Stock Touring17.5 Blinky Presented by Yokomo (Heat 3/3)
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1AKIRA KUBO 1 0 (2) 22/5:04.221 (3)
2 2NAOMICHI ARAI 2 0 (1) 22/5:07.401 (1)
3 3HIROSHI MARUYAMA 3 3 (3) 22/5:05.982 (3)
4 4HARUYASU UEDA 4 3 (2) 22/5:09.742 (2)
5 5ANTONIO HUNG 5 3 (1) 22/5:11.728 (1)
6 6TYUGUTAKA ASAHIOKA 6 4 (2) 22/5:13.742 (2)
7 7KAZUHIRO YANIGISAWA 7 6 (1) 21/5:07.984 (1)
8 8MASANORI KOMADA 8 7 (2) 21/5:02.094 (2)
9 9TAIYO SATO 9 7 (3) 21/5:03.813 (3)
10 10JIMMY SO 10 7 (1) 21/5:08.416 (1)
5
1/12th Modified Motiv (Heat 1/2)
Length: 8:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1YUJI TOKUDOME 7 5 (3) 44/8:11.151 (3)
2 2MASAHIRO HORI 8 6 (2) 43/8:02.603 (3)
3 3TOSHIFUMI ONO 9 7 (2) 42/8:04.865 (3)
4 4MAX MA 10 8 (3) 39/8:12.166 (3)
5 5HAYATA YOSHIDA 11 11 (1) 0/0.000 (1)
6
1/12th Modified Motiv (Heat 2/2)
Length: 8:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1YOSHI YANAGISAWA 1 0 (1) 46/8:09.535 (1)
2 2HAYATO ISHIOKA 2 0 (2) 46/8:09.599 (2)
3 3OLLIE PAYNE 3 0 (3) 45/7:58.096 (3)
4 4TOSHI YANAGISAWA 4 2 (1) 46/8:10.685 (1)
5 5HIDEO KITAZAWA 5 4 (1) 45/8:05.133 (1)
6 6KAZUKI YAMASHITA 6 5 (2) 44/8:01.738 (2)
7
FWD Presented by 3 Racing (Heat 1/2)
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1MOTONORI MURASE 10 7 (3) 19/5:00.027 (3)
2 2KAZUHIRO YANAGISAWA 11 9 (2) 19/5:01.829 (2)
3 3KOUJI SIMADA 12 11 (1) 19/5:11.778 (1)
4 4MARCO ROSARIO 13 11 (2) 19/5:14.570 (2)
5 5SAKAE KOIZUMI 14 12 (3) 18/5:16.240 (3)
6 6KAZUO ASHIZAKI 15 14 (2) 0/0.000 (2)
7 7KAZUHISA NAGASAKI 16 14 (2) 0/0.000 (2)
8 8SATORU GOTOU 17 14 (2) 0/0.000 (2)
8
FWD Presented by 3 Racing (Heat 2/2)
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1SHOGO EIDA 1 0 (1) 21/5:05.660 (2)
2 2NAOMICHI ARAI 2 0 (3) 21/5:12.070 (3)
3 3TAKUYA MATSUO 3 2 (2) 21/5:13.194 (2)
4 4ANGUS LEUNG 4 2 (3) 20/5:02.011 (3)
5 5HIROYUKI HAYASHI 5 3 (3) 20/5:04.701 (3)
6 6TSUTOMU ARAKAWA 6 4 (1) 20/5:02.820 (1)
7 7NAOMASA KANEMOTO 7 5 (2) 20/5:04.583 (2)
8 8SYUHEI TAKANO 8 5 (3) 20/5:11.852 (3)
9 9TYUGUTAKA ASAHIOKA 9 6 (3) 20/5:15.323 (3)
9
Super Stock 13.5 Presented by Motiv (Heat 1/3)
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1DEREK YUEN 15 12 (1) 23/5:03.035 (2)
2 2JIMMY SO 16 13 (1) 23/5:14.608 (1)
3 3HIROMITSU MATSUBARA 17 14 (3) 23/5:11.644 (3)
4 4FUMITO OOSAWA 18 14 (1) 22/5:00.457 (1)
5 5TAKAYUKI MATSUOKA 19 16 (1) 21/5:00.086 (1)
6 6EDWARD PICKERING 20 19 (1) 0/0.000 (1)
10
Super Stock 13.5 Presented by Motiv (Heat 2/3)
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1KAZUMA MURAI 8 6 (3) 24/5:04.429 (3)
2 2TAKUYA MATSUO 9 6 (1) 24/5:11.364 (1)
3 3TOSHIHIKO HARA 10 7 (1) 24/5:11.622 (1)
4 4MASAYUKI KAWATA 11 9 (2) 24/5:08.896 (3)
5 5TOMOYUKI OOSHIMA 12 9 (1) 23/5:00.015 (1)
6 6SHUNSUKE MORI 13 10 (1) 23/5:05.050 (1)
7 7NOBUAKI TAKAGI 14 11 (1) 23/5:11.030 (1)
11
Super Stock 13.5 Presented by Motiv (Heat 3/3)
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1TAKUMA SASAKI 1 0 (1) 25/5:06.617 (3)
2 2REI ANEKAWA 2 2 (3) 24/5:00.580 (3)
3 3ISSEI SASAKI 3 2 (2) 24/5:02.718 (2)
4 4MIO HAKAMATA 4 2 (1) 24/5:03.917 (1)
5 5TOSHIAKI HIRATA 5 3 (1) 24/5:00.981 (3)
6 6SHOGO EIDA 6 3 (2) 24/5:03.000 (2)
7 7MASAYA OKAZAKI 7 4 (3) 24/5:03.335 (3)
12
Modified Touring Presented by Infinity (Heat 1/2)
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1HAYATO ISHIOKA 9 6 (1) 25/5:03.963 (1)
2 2YUGO NAGASHIMA 10 8 (3) 25/5:07.384 (3)
3 3SOUICHIRO IKEDA 11 10 (3) 25/5:10.912 (3)
4 4ION SHIONOYA 12 11 (1) 25/5:09.100 (1)
5 5KOHTA AKIMOTO 13 12 (1) 24/5:05.794 (1)
6 6JEFF CHIANG 14 13 (3) 21/5:02.293 (3)
7 7GORDON CHAN 15 14 (1) 22/5:03.922 (1)
8 8SIMON LOK 16 14 (3) 20/5:03.825 (3)
13
Modified Touring Presented by Infinity (Heat 2/2)
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1AKIO SOBUE 1 0 (1) 25/5:01.137 (2)
2 2RONALD VOLKER 2 0 (3) 25/5:01.204 (3)
3 3RYOUSUKE YAMAMOTO 3 2 (1) 25/5:01.669 (1)
4 4SHIN SAWADA 4 2 (3) 25/5:02.016 (3)
5 5TAKUMA SASAKI 5 3 (3) 25/5:02.368 (3)
6 6YOSHI YANAGISAWA 6 3 (1) 25/5:02.519 (1)
7 7MARC RHEINARD 7 4 (3) 25/5:02.379 (3)
8 8SOUTA GOTOU 8 5 (2) 25/5:04.704 (2)
Event Stats & Details
Race Track ASIAN ONROAD CHAMPIONSHIP
Registrations Entries: 97
Drivers: 78
Total Race Laps 18,975
Total Race Time 72 hours, 29 minutes, 55 seconds
close X