Qualifier Round 5 Overall Ranking
Rank By:
1/12th Modified Presented by Hobbywing
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Toto Ebukuro 50/8:21.839 9.453 28.414 10.037 2 / 2
2 Toshi Yanagisawa 49/8:03.323 9.550 28.954 9.864 2 / 2
3 Alexander Hagberg 49/8:06.505 9.437 28.471 9.929 2 / 2
4 Yoshi Yanagisawa 49/8:09.338 9.568 28.915 9.986 2 / 2
5 Yugo Nagashima 48/7:54.859 9.553 28.832 9.893 2 / 2
6 Kazuki Yamashita 48/8:02.412 9.580 28.814 10.050 2 / 2
7 HIdeo Kitazawa 47/8:05.298 9.899 29.980 10.325 1 / 2
8 Hayato Ishioka 46/8:03.234 9.547 29.077 10.505 2 / 2
9 Masahiro Hori 46/8:05.274 9.971 30.454 10.549 1 / 2
10 Shota Wantanabe 46/8:07.181 10.096 30.592 10.591 1 / 2
11 Toshifumi Ono 44/8:04.525 10.184 31.551 11.012 1 / 2
12 Kunihiro Koga 42/8:04.541 10.764 32.540 11.537 1 / 2
13 Masataka Kurose 41/8:07.191 10.515 32.418 11.883 1 / 2
Modified Presented by Scorpion Power
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Akio Sobue 28/5:07.886 10.799 32.620 10.996 3 / 3
2 Yugo Nagashima 28/5:10.767 10.867 32.678 11.099 3 / 3
3 Jan Ratheisky 27/5:03.028 11.006 33.255 11.223 3 / 3
4 Alexander Hagberg 27/5:03.261 10.934 33.261 11.232 3 / 3
5 Jin Sawada 27/5:03.262 11.057 33.360 11.232 2 / 3
6 Takuma Sasaki 27/5:04.954 11.002 33.386 11.295 2 / 3
7 Hayato Ishioka 27/5:06.221 11.119 33.574 11.342 2 / 3
8 Masatsugu Ido 27/5:06.237 11.201 33.824 11.342 2 / 3
9 Mamoru Ootsuki 27/5:07.947 11.160 33.657 11.405 2 / 3
10 Christopher Krapp 27/5:08.667 11.090 33.368 11.432 3 / 3
11 Ronald Volker 27/5:11.098 11.195 33.861 11.522 3 / 3
12 Gary Huang 26/5:00.947 11.235 34.111 11.575 2 / 3
13 Mamoru Ishikawa 26/5:03.245 11.303 34.002 11.663 1 / 3
14 Souichiro Ikeda 26/5:03.626 11.327 34.178 11.678 1 / 3
15 Kazuya Saito 26/5:03.903 11.401 34.415 11.689 1 / 3
16 Kohta Akimoto 26/5:07.113 11.559 34.795 11.812 1 / 3
17 Ion Shionoya 25/5:02.366 11.221 34.083 12.095 2 / 3
18 Takayuki Matsuoka 24/5:01.195 12.010 36.722 12.550 1 / 3
19 KK Tong 22/5:03.170 12.143 37.610 13.780 1 / 3
20 Shin Sawada 12/2:14.269 11.086 33.353 11.189 3 / 3
21 Yuto Sakai 1/14.958 14.958 14.958 1 / 3
Stock Touring17.5 Blinky Presented by Yokomo
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Yusei Iida 24/5:04.555 12.301 37.307 12.690 3 / 3
2 Tomotaka Iguchi 24/5:05.643 12.380 37.287 12.735 3 / 3
3 Yuichiro Takaya 23/5:00.198 12.746 38.601 13.052 3 / 3
4 Tatsuya Ishikawa 23/5:02.228 12.801 38.880 13.140 3 / 3
5 Tooru Imaizumi 23/5:03.867 12.763 38.546 13.212 3 / 3
6 Antonio Hung 23/5:04.768 12.687 38.571 13.251 3 / 3
7 Taiyo Sato 23/5:08.253 12.751 38.630 13.402 3 / 3
8 Benji Ecleo 23/5:11.198 12.934 39.345 13.530 1 / 3
9 Alberto Hung 23/5:11.443 13.127 39.896 13.541 2 / 3
10 Tsugutaka Asahioka 23/5:13.248 13.029 39.477 13.619 2 / 3
11 Kazuhiro Yanigisawa 22/5:02.148 13.025 40.098 13.734 2 / 3
12 Naomasa Kanemoto 22/5:02.761 13.061 39.274 13.762 2 / 3
13 Simon Au 21/5:00.326 13.920 42.184 14.301 2 / 3
14 Ha Jin Jung 21/5:01.057 12.988 40.912 14.336 1 / 3
15 Jo Leong 21/5:04.131 13.830 42.248 14.482 1 / 3
16 Eric CK 21/5:09.695 13.364 40.708 14.747 2 / 3
17 Marco Rosario 20/5:01.686 14.147 43.635 15.084 1 / 3
18 Danny Lam 19/4:29.673 13.751 41.481 14.193 1 / 3
19 Yoshiyuki Chikuba 17/4:02.662 13.389 41.069 14.274 1 / 3
Super Stock 13.5 Presented by Xray
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Jan Ratheisky 27/5:11.328 11.203 33.969 11.531 4 / 4
2 Takuma Sasaki 26/5:00.757 11.326 34.186 11.568 4 / 4
3 Rei Anekawa 26/5:02.931 11.192 34.363 11.651 4 / 4
4 Dominic Quek 26/5:03.975 11.333 34.602 11.691 4 / 4
5 Shuma Shinozawa 26/5:04.055 11.505 34.717 11.694 4 / 4
6 Martin Hofer 26/5:04.654 11.506 34.703 11.717 4 / 4
7 Kazuma Murai 26/5:05.410 11.503 34.797 11.747 3 / 4
8 Takuma Mizowaki 26/5:05.436 11.417 34.347 11.748 3 / 4
9 Mio Hakamata 26/5:09.264 11.630 35.100 11.895 3 / 4
10 Toshiaki Hirata 26/5:10.692 11.653 35.179 11.950 4 / 4
11 Tsutomu Ikeya 26/5:11.313 11.547 34.954 11.974 3 / 4
12 Takuya Matsuo 25/5:06.800 11.749 35.654 12.272 2 / 4
13 Shuji Nonaka 24/5:00.265 11.995 36.644 12.511 2 / 4
14 Hiromitsu Matsubara 24/5:01.758 12.069 36.850 12.573 2 / 4
15 Yuichi Anahara 24/5:02.309 12.093 36.326 12.596 3 / 4
16 Syunsuke Mori 24/5:03.638 11.753 35.903 12.652 2 / 4
17 Jimmy So 24/5:05.835 11.989 36.530 12.743 3 / 4
18 Antonio Hung 24/5:06.228 12.359 37.470 12.760 2 / 4
19 Bin Lai 23/5:02.804 12.341 37.657 13.165 1 / 4
20 Alberto Hung 23/5:05.128 12.657 38.724 13.266 1 / 4
21 KK Tong 23/5:06.079 12.504 37.839 13.308 1 / 4
22 Ong San 23/5:06.492 12.139 37.142 13.326 2 / 4
23 Jo Leong 22/5:16.556 13.182 41.044 14.389 1 / 4
24 Simon Au 21/5:19.232 13.578 41.549 15.202 1 / 4
25 Nuno Madeira 11/4:00.548 17.266 53.145 21.868 1 / 4
26 Edward Pickering DNS 3 / 4
close X