Qualifier Round 4 Overall Ranking
Rank By:
1/12th Modified Presented by Hobbywing
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Toto Ebukuro 50/8:06.130 9.433 28.617 9.723 2 / 2
2 Toshi Yanagisawa 50/8:07.900 9.516 28.676 9.758 2 / 2
3 Alexander Hagberg 50/8:08.161 9.409 28.503 9.763 2 / 2
4 Kazuki Yamashita 49/8:05.233 9.665 29.149 9.903 2 / 2
5 Yoshi Yanagisawa 49/8:05.542 9.605 28.994 9.909 2 / 2
6 Yugo Nagashima 49/8:08.671 9.725 29.299 9.973 2 / 2
7 Masahiro Hori 46/8:08.464 10.071 30.705 10.619 1 / 2
8 HIdeo Kitazawa 46/8:17.618 9.956 29.994 10.818 1 / 2
9 Shota Wantanabe 45/8:00.196 10.050 30.571 10.671 1 / 2
10 Toshifumi Ono 44/8:01.763 10.359 31.530 10.949 1 / 2
11 Masataka Kurose 43/8:06.864 10.357 31.115 11.322 1 / 2
12 Kunihiro Koga 41/8:02.339 10.708 33.278 11.764 1 / 2
13 Hayato Ishioka 11/1:53.900 9.660 29.460 10.355 2 / 2
Modified Presented by Scorpion Power
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Akio Sobue 28/5:10.273 10.884 32.809 11.081 3 / 3
2 Yugo Nagashima 28/5:11.112 10.964 33.118 11.111 3 / 3
3 Jan Ratheisky 27/5:02.548 11.009 33.232 11.205 3 / 3
4 Shin Sawada 27/5:02.608 11.057 33.228 11.208 3 / 3
5 Christopher Krapp 27/5:03.275 11.095 33.459 11.232 3 / 3
6 Takuma Sasaki 27/5:03.357 10.961 33.373 11.235 2 / 3
7 Jin Sawada 27/5:03.851 11.072 33.445 11.254 2 / 3
8 Alexander Hagberg 27/5:04.184 10.918 32.923 11.266 3 / 3
9 Mamoru Ootsuki 27/5:07.430 11.111 33.569 11.386 2 / 3
10 Gary Huang 26/5:00.551 11.361 34.296 11.560 2 / 3
11 Kohta Akimoto 26/5:02.698 11.486 34.547 11.642 1 / 3
12 Yuto Sakai 26/5:03.355 11.325 34.324 11.668 1 / 3
13 Souichiro Ikeda 26/5:05.115 11.288 34.288 11.735 1 / 3
14 Mamoru Ishikawa 26/5:05.878 11.415 34.601 11.765 1 / 3
15 Takayuki Matsuoka 24/5:11.581 12.125 37.154 12.983 1 / 3
16 Hayato Ishioka 22/4:20.636 11.194 33.729 11.847 2 / 3
17 Masatsugu Ido 11/2:04.515 11.070 33.557 11.320 2 / 3
18 Ronald Volker 6/1:12.070 11.169 34.603 12.012 3 / 3
19 Ion Shionoya 3/34.320 11.341 34.320 11.440 2 / 3
20 Kazuya Saito 2/26.120 12.062 13.060 1 / 3
21 KK Tong 1/12.739 12.739 12.739 1 / 3
Stock Touring17.5 Blinky Presented by Yokomo
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Yusei Iida 24/5:07.837 12.627 38.231 12.827 3 / 3
2 Tomotaka Iguchi 24/5:08.409 12.290 37.788 12.850 3 / 3
3 Tooru Imaizumi 23/5:05.912 12.976 39.095 13.301 3 / 3
4 Tatsuya Ishikawa 23/5:08.082 12.840 38.988 13.395 3 / 3
5 Naomasa Kanemoto 23/5:10.601 12.821 38.834 13.504 2 / 3
6 Taiyo Sato 23/5:11.579 12.971 39.192 13.547 3 / 3
7 Yuichiro Takaya 22/5:00.135 12.928 39.306 13.643 3 / 3
8 Alberto Hung 22/5:00.749 13.369 40.653 13.670 2 / 3
9 Ha Jin Jung 22/5:06.771 12.949 40.154 13.944 1 / 3
10 Yoshiyuki Chikuba 22/5:11.084 13.503 40.838 14.140 1 / 3
11 Benji Ecleo 21/5:02.600 13.122 40.170 14.410 1 / 3
12 Simon Au 21/5:03.843 13.838 42.250 14.469 2 / 3
13 Eric CK 21/5:05.882 13.256 39.842 14.566 2 / 3
14 Danny Lam 20/5:02.274 13.853 43.298 15.114 1 / 3
15 Jo Leong 20/5:07.831 13.943 42.266 15.392 1 / 3
16 Marco Rosario 20/5:09.335 14.345 44.521 15.467 1 / 3
17 Antonio Hung 13/2:56.597 12.604 38.608 13.584 3 / 3
18 Tsugutaka Asahioka 7/1:36.695 13.092 40.111 13.814 2 / 3
19 Kazuhiro Yanigisawa DNS 2 / 3
Super Stock 13.5 Presented by Xray
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Takuma Sasaki 27/5:09.774 11.261 33.983 11.473 4 / 4
2 Jan Ratheisky 27/5:10.717 11.203 33.868 11.508 4 / 4
3 Rei Anekawa 26/5:00.774 11.305 33.971 11.568 4 / 4
4 Dominic Quek 26/5:03.425 11.302 34.261 11.670 4 / 4
5 Martin Hofer 26/5:05.009 11.289 34.477 11.731 4 / 4
6 Takuma Mizowaki 26/5:06.447 11.542 34.791 11.786 3 / 4
7 Shuma Shinozawa 26/5:08.046 11.528 34.776 11.848 4 / 4
8 Kazuma Murai 26/5:08.674 11.531 34.929 11.872 3 / 4
9 Tsutomu Ikeya 26/5:09.194 11.657 35.237 11.892 3 / 4
10 Edward Pickering 25/5:01.091 11.699 35.317 12.044 3 / 4
11 Mio Hakamata 25/5:03.176 11.552 34.926 12.127 3 / 4
12 Takuya Matsuo 25/5:03.836 11.727 35.545 12.153 2 / 4
13 Syunsuke Mori 25/5:06.181 11.829 36.080 12.247 2 / 4
14 Toshiaki Hirata 25/5:14.391 11.590 35.080 12.576 4 / 4
15 Jimmy So 24/5:04.837 11.982 36.543 12.702 3 / 4
16 Ong San 24/5:04.956 12.273 37.213 12.707 2 / 4
17 Shuji Nonaka 24/5:05.463 12.111 36.634 12.728 2 / 4
18 Hiromitsu Matsubara 24/5:09.639 12.078 36.644 12.902 2 / 4
19 Alberto Hung 23/5:03.728 12.858 38.755 13.206 1 / 4
20 KK Tong 23/5:09.081 12.565 37.923 13.438 1 / 4
21 Simon Au 22/5:05.529 13.126 39.922 13.888 1 / 4
22 Jo Leong 21/5:00.678 13.226 39.992 14.318 1 / 4
23 Yuichi Anahara 18/3:41.423 11.969 36.243 12.301 3 / 4
24 Nuno Madeira 18/5:01.128 14.017 45.157 16.729 1 / 4
25 Antonio Hung 2/25.284 12.480 12.642 2 / 4
26 Yuichiro Takaya DNS 2 / 4
27 Bin Lai DNS 1 / 4
close X