Qualifier Round 3 Overall Ranking
Rank By:
1/12th Modified Presented by Hobbywing
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Toto Ebukuro 49/7:57.287 9.452 28.651 9.741 2 / 2
2 Toshi Yanagisawa 49/8:00.109 9.586 28.934 9.798 2 / 2
3 Hayato Ishioka 49/8:05.419 9.509 28.894 9.907 2 / 2
4 Yoshi Yanagisawa 49/8:07.137 9.552 29.018 9.942 2 / 2
5 Kazuki Yamashita 48/8:03.294 9.680 29.292 10.069 2 / 2
6 Alexander Hagberg 46/7:28.898 9.426 28.518 9.759 2 / 2
7 Yugo Nagashima 46/7:30.460 9.519 28.903 9.793 2 / 2
8 Masahiro Hori 46/8:09.303 10.058 30.837 10.637 1 / 2
9 HIdeo Kitazawa 44/7:57.311 10.045 30.277 10.848 1 / 2
10 Toshifumi Ono 44/8:11.576 10.266 31.180 11.172 1 / 2
11 Shota Wantanabe 42/7:25.877 10.216 30.926 10.616 1 / 2
12 Kunihiro Koga 41/8:00.567 10.621 32.501 11.721 1 / 2
13 Masataka Kurose 41/8:11.814 10.722 33.225 11.995 1 / 2
Modified Presented by Scorpion Power
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Akio Sobue 28/5:08.281 10.885 32.793 11.010 3 / 3
2 Yugo Nagashima 28/5:10.947 10.949 33.017 11.105 3 / 3
3 Shin Sawada 27/5:01.490 11.008 33.204 11.166 3 / 3
4 Jan Ratheisky 27/5:01.607 11.012 33.163 11.171 2 / 3
5 Christopher Krapp 27/5:02.253 10.999 33.123 11.195 2 / 3
6 Jin Sawada 27/5:05.368 10.980 33.203 11.310 2 / 3
7 Takuma Sasaki 27/5:06.195 11.038 33.361 11.341 2 / 3
8 Masatsugu Ido 27/5:07.665 11.174 33.651 11.395 3 / 3
9 Gary Huang 27/5:08.711 11.196 33.747 11.434 2 / 3
10 Alexander Hagberg 26/4:48.912 10.868 32.937 11.112 3 / 3
11 Kazuya Saito 26/5:02.755 11.327 34.522 11.644 1 / 3
12 Souichiro Ikeda 26/5:03.060 11.305 34.062 11.656 2 / 3
13 Kohta Akimoto 26/5:03.774 11.410 34.462 11.684 1 / 3
14 Yuto Sakai 26/5:05.943 11.343 34.455 11.767 1 / 3
15 Ion Shionoya 26/5:08.197 11.118 33.808 11.854 1 / 3
16 Mamoru Ishikawa 26/5:08.669 11.192 34.359 11.872 1 / 3
17 Hayato Ishioka 25/5:01.654 11.244 33.873 12.066 3 / 3
18 Takayuki Matsuoka 18/3:58.298 12.123 37.023 13.239 1 / 3
19 Ronald Volker 13/2:35.352 10.959 32.972 11.950 3 / 3
20 Mamoru Ootsuki 10/1:58.243 11.513 35.291 11.824 2 / 3
21 KK Tong 8/1:47.377 12.695 38.820 13.422 1 / 3
Stock Touring17.5 Blinky Presented by Yokomo
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Yusei Iida 23/5:05.423 12.579 38.025 13.279 2 / 2
2 Tatsuya Ishikawa 23/5:06.337 12.891 39.335 13.319 2 / 2
3 Tomotaka Iguchi 23/5:06.911 12.786 39.193 13.344 2 / 2
4 Tooru Imaizumi 23/5:07.720 12.900 39.053 13.379 2 / 2
5 Taiyo Sato 23/5:08.986 13.077 39.390 13.434 2 / 2
6 Tsugutaka Asahioka 23/5:12.489 13.196 39.867 13.586 1 / 2
7 Antonio Hung 22/5:03.521 12.689 38.766 13.796 2 / 2
8 Kazuhiro Yanigisawa 22/5:07.793 13.210 40.717 13.991 1 / 2
9 Naomasa Kanemoto 22/5:13.447 13.001 39.842 14.248 2 / 2
10 Eric CK 21/5:00.540 13.035 39.230 14.311 2 / 2
11 Alberto Hung 21/5:01.198 13.513 40.975 14.343 2 / 2
12 Yoshiyuki Chikuba 21/5:04.437 13.736 41.502 14.497 1 / 2
13 Simon Au 21/5:09.487 14.030 42.438 14.737 1 / 2
14 Danny Lam 20/5:02.455 13.866 42.095 15.123 1 / 2
15 Jo Leong 20/5:04.939 13.856 42.032 15.247 1 / 2
16 Marco Rosario 15/5:05.647 13.732 42.708 20.376 1 / 2
17 Yuichiro Takaya 8/1:46.142 12.901 39.370 13.268 1 / 2
18 Ha Jin Jung 8/2:00.238 13.330 42.591 15.030 2 / 2
19 Benji Ecleo DNS 1 / 2
Super Stock 13.5 Presented by Xray
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Dominic Quek 26/5:04.150 11.324 34.145 11.698 3 / 3
2 Shuma Shinozawa 26/5:04.847 11.375 34.220 11.725 3 / 3
3 Takuma Sasaki 26/5:08.176 11.425 34.476 11.853 3 / 3
4 Martin Hofer 26/5:09.241 11.499 34.840 11.894 3 / 3
5 Kazuma Murai 25/5:02.786 11.622 35.222 12.111 3 / 3
6 Toshiaki Hirata 25/5:03.803 11.614 34.892 12.152 3 / 3
7 Edward Pickering 25/5:06.171 11.858 35.921 12.247 2 / 3
8 Takuma Mizowaki 25/5:08.112 11.465 34.958 12.324 3 / 3
9 Yuichi Anahara 25/5:12.147 11.967 36.030 12.486 2 / 3
10 Rei Anekawa 24/4:41.332 11.424 34.576 11.722 3 / 3
11 Tsutomu Ikeya 24/5:05.193 11.726 35.512 12.716 2 / 3
12 Mio Hakamata 24/5:10.927 11.826 35.799 12.955 3 / 3
13 Antonio Hung 24/5:11.544 12.461 37.788 12.981 1 / 3
14 Syunsuke Mori 24/5:12.997 11.982 36.765 13.042 2 / 3
15 Takuya Matsuo 23/5:00.231 11.793 36.165 13.054 2 / 3
16 Hiromitsu Matsubara 23/5:02.043 12.174 37.129 13.132 2 / 3
17 Jimmy So 23/5:03.118 11.927 36.233 13.179 2 / 3
18 Yuichiro Takaya 23/5:04.729 12.160 37.249 13.249 2 / 3
19 Bin Lai 23/5:09.698 12.370 38.897 13.465 1 / 3
20 Alberto Hung 23/5:11.420 12.763 39.237 13.540 1 / 3
21 KK Tong 22/5:00.655 12.612 38.621 13.666 1 / 3
22 Ong San 22/5:01.301 12.538 38.168 13.696 1 / 3
23 Shuji Nonaka 22/5:02.446 12.153 36.788 13.748 2 / 3
24 Simon Au 22/5:06.966 12.869 39.848 13.953 1 / 3
25 Jo Leong 21/5:09.364 13.245 41.738 14.732 1 / 3
26 Jan Ratheisky 18/3:32.275 11.196 33.922 11.793 3 / 3
27 Nuno Madeira 17/5:07.876 15.751 49.350 18.110 1 / 3
close X