Qualifier Round 2 Overall Ranking
Rank By:
1/12th Modified Motiv
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 TOTO EBUKURO 50/8:07.223 9.561 2 / 2
2 ALEXANDER HAGBERG 50/8:08.414 9.517 2 / 2
3 TOSHI YANAGISAWA 49/8:02.089 9.558 2 / 2
4 YUGO NAGASHIMA 49/8:02.154 9.620 2 / 2
5 YOSHI YANAGISAWA 49/8:07.733 9.759 2 / 2
6 HAYATO ISHIOKA 48/8:05.048 9.611 2 / 2
7 KAZUKI YAMASHITA 47/7:50.030 9.719 2 / 2
8 HIDEO KITAZAWA 46/8:07.376 10.024 1 / 2
9 MASAHIRO HORI 45/8:03.983 10.232 1 / 2
10 MASATAKA KUROSE 43/7:58.141 10.498 1 / 2
11 TOSHIFUMI ONO 42/8:04.698 10.297 1 / 2
12 KUNIHIRO KOGA 41/8:08.307 10.814 1 / 2
13 SHOTA WANTANABE 40/7:08.390 10.099 1 / 2
Modified Touring Presented by Infinity
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 ALEXANDER HAGBERG 28/5:07.540 10.789 32.642 10.984 3 / 3
2 AKIO SOBUE 28/5:07.989 10.864 32.668 11.000 3 / 3
3 RONALD VOLKER 27/5:00.967 11.005 33.247 11.147 3 / 3
4 JAN RATHEISKY 27/5:03.138 10.996 33.206 11.227 2 / 3
5 YUGO NAGASHIMA 27/5:03.369 11.077 33.305 11.236 3 / 3
6 CHRISTOPHER KRAPP 27/5:04.147 11.092 33.418 11.265 2 / 3
7 JIN SAWADA 27/5:04.199 11.133 33.459 11.267 2 / 3
8 MASATSUGU IDO 27/5:06.212 11.098 33.467 11.341 3 / 3
9 MAMORU OOTSUKI 27/5:07.826 11.238 34.002 11.401 2 / 3
10 SHIN SAWADA 27/5:09.494 11.011 33.130 11.463 3 / 3
11 TAKUMA SASAKI 27/5:11.150 10.982 33.179 11.524 2 / 3
12 HAYATO ISHIOKA 26/5:00.059 11.128 33.440 11.541 3 / 3
13 YUTO SAKAI 26/5:03.312 11.401 34.549 11.666 1 / 3
14 KAZUYA SAITO 26/5:04.345 11.450 34.679 11.706 1 / 3
15 KOHTA AKIMOTO 26/5:04.901 11.604 34.946 11.727 1 / 3
16 SOUICHIRO IKEDA 26/5:09.049 11.188 33.961 11.887 2 / 3
17 GARY HUANG 26/5:09.525 11.214 33.879 11.905 2 / 3
18 ION SHIONOYA 25/5:01.982 11.116 33.900 12.079 1 / 3
19 MAMORU ISHIKAWA 25/5:07.272 11.424 34.683 12.291 1 / 3
20 KK TONG 23/5:13.204 12.438 38.401 13.618 1 / 3
21 TAKAYUKI MATSUOKA 9/1:53.606 11.895 36.009 12.623 1 / 3
Stock Touring17.5 Blinky Presented by Yokomo
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 YUSEI IIDA 24/5:09.376 12.504 37.926 12.891 2 / 2
2 ANTONIO HUNG 23/5:03.787 12.895 38.871 13.208 2 / 2
3 TOMOTAKA IGUCHI 23/5:06.885 12.674 38.416 13.343 2 / 2
4 TATSUYA ISHIKAWA 23/5:08.742 12.773 39.345 13.424 2 / 2
5 TOORU IMAIZUMI 23/5:09.839 12.942 38.909 13.471 2 / 2
6 NAOMASA KANEMOTO 22/5:01.166 13.012 39.802 13.689 2 / 2
7 YUICHIRO TAKAYA 22/5:05.668 13.080 39.323 13.894 1 / 2
8 ALBERTO HUNG 22/5:08.175 13.261 39.922 14.008 2 / 2
9 KAZUHIRO YANIGISAWA 22/5:12.548 13.126 39.974 14.207 1 / 2
10 TSUGUTAKA ASAHIOKA 21/5:03.167 13.383 40.880 14.437 1 / 2
11 BENJI ECLEO 21/5:07.018 13.704 42.764 14.620 1 / 2
12 TAIYO SATO 21/5:07.502 13.031 39.685 14.643 2 / 2
13 SIMON AU 21/5:08.163 14.168 42.904 14.674 1 / 2
14 YOSHIYUKI CHIKUBA 21/5:10.925 13.947 42.720 14.806 1 / 2
15 MARCO ROSARIO 20/5:02.025 13.915 43.510 15.101 1 / 2
16 HA JIN JUNG 20/5:08.131 13.669 42.858 15.407 2 / 2
17 DANNY LAM 20/5:22.696 14.137 43.441 16.135 1 / 2
18 ERIC CK 19/5:01.615 13.279 40.613 15.874 2 / 2
19 JO LEONG 19/5:08.725 14.476 44.293 16.249 1 / 2
Super Stock 13.5 Presented by Motiv
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 JAN RATHEISKY 26/5:01.042 11.368 34.270 11.579 3 / 3
2 TAKUMA SASAKI 26/5:03.360 11.447 34.457 11.668 3 / 3
3 REI ANEKAWA 26/5:03.367 11.333 34.252 11.668 3 / 3
4 SHUMA SHINOZAWA 26/5:03.771 11.521 34.653 11.684 3 / 3
5 DOMINIC QUEK 26/5:04.123 11.419 34.316 11.697 3 / 3
6 MARTIN HOFER 26/5:04.646 11.410 34.619 11.717 3 / 3
7 TAKUMA MIZOWAKI 26/5:11.452 11.461 34.730 11.979 3 / 3
8 MIO HAKAMATA 26/5:11.676 11.683 35.439 11.988 3 / 3
9 TSUTOMU IKEYA 25/5:00.066 11.745 35.449 12.003 2 / 3
10 KAZUMA MURAI 25/5:06.675 11.642 35.479 12.267 3 / 3
11 TAKUYA MATSUO 25/5:07.904 11.891 36.195 12.316 2 / 3
12 JIMMY SO 25/5:07.959 11.990 36.123 12.318 2 / 3
13 TOSHIAKI HIRATA 25/5:10.396 11.534 34.923 12.416 3 / 3
14 EDWARD PICKERING 25/5:10.511 11.670 35.326 12.420 2 / 3
15 ANTONIO HUNG 24/5:07.448 12.443 37.725 12.810 1 / 3
16 SHUJI NONAKA 23/5:08.146 12.087 36.616 13.398 2 / 3
17 HIROMITSU MATSUBARA 23/5:09.744 12.127 36.641 13.467 2 / 3
18 ALBERTO HUNG 23/5:13.342 12.970 39.481 13.624 1 / 3
19 YUICHI ANAHARA 22/4:35.103 11.975 36.655 12.505 2 / 3
20 LAI BIN 22/5:10.439 12.480 38.600 14.111 1 / 3
21 YUICHIRO TAKAYA 22/5:11.635 12.128 36.541 14.165 2 / 3
22 ONG SAN 21/5:03.680 12.646 38.339 14.461 1 / 3
23 JO LEONG 21/5:11.432 13.460 41.890 14.830 1 / 3
24 SIMON AU 21/5:12.008 13.079 39.490 14.858 1 / 3
25 KK TONG 20/5:06.944 12.621 38.262 15.347 1 / 3
26 SYUNSUKE MORI 17/3:28.958 11.802 35.645 12.292 2 / 3
27 NUNO MADEIRA 16/5:15.360 15.380 50.101 19.710 1 / 3
close X