Qualifier Round 2 Overall Ranking
Rank By:
1/12th Modified Presented by Hobbywing
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Toto Ebukuro 50/8:07.223 9.561 2 / 2
2 Alexander Hagberg 50/8:08.414 9.517 2 / 2
3 Toshi Yanagisawa 49/8:02.089 9.558 2 / 2
4 Yugo Nagashima 49/8:02.154 9.620 2 / 2
5 Yoshi Yanagisawa 49/8:07.733 9.759 2 / 2
6 Hayato Ishioka 48/8:05.048 9.611 2 / 2
7 Kazuki Yamashita 47/7:50.030 9.719 2 / 2
8 HIdeo Kitazawa 46/8:07.376 10.024 1 / 2
9 Masahiro Hori 45/8:03.983 10.232 1 / 2
10 Masataka Kurose 43/7:58.141 10.498 1 / 2
11 Toshifumi Ono 42/8:04.698 10.297 1 / 2
12 Kunihiro Koga 41/8:08.307 10.814 1 / 2
13 Shota Wantanabe 40/7:08.390 10.099 1 / 2
Modified Presented by Scorpion Power
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Alexander Hagberg 28/5:07.540 10.789 32.642 10.984 3 / 3
2 Akio Sobue 28/5:07.989 10.864 32.668 11.000 3 / 3
3 Ronald Volker 27/5:00.967 11.005 33.247 11.147 3 / 3
4 Jan Ratheisky 27/5:03.138 10.996 33.206 11.227 2 / 3
5 Yugo Nagashima 27/5:03.369 11.077 33.305 11.236 3 / 3
6 Christopher Krapp 27/5:04.147 11.092 33.418 11.265 2 / 3
7 Jin Sawada 27/5:04.199 11.133 33.459 11.267 2 / 3
8 Masatsugu Ido 27/5:06.212 11.098 33.467 11.341 3 / 3
9 Mamoru Ootsuki 27/5:07.826 11.238 34.002 11.401 2 / 3
10 Shin Sawada 27/5:09.494 11.011 33.130 11.463 3 / 3
11 Takuma Sasaki 27/5:11.150 10.982 33.179 11.524 2 / 3
12 Hayato Ishioka 26/5:00.059 11.128 33.440 11.541 3 / 3
13 Yuto Sakai 26/5:03.312 11.401 34.549 11.666 1 / 3
14 Kazuya Saito 26/5:04.345 11.450 34.679 11.706 1 / 3
15 Kohta Akimoto 26/5:04.901 11.604 34.946 11.727 1 / 3
16 Souichiro Ikeda 26/5:09.049 11.188 33.961 11.887 2 / 3
17 Gary Huang 26/5:09.525 11.214 33.879 11.905 2 / 3
18 Ion Shionoya 25/5:01.982 11.116 33.900 12.079 1 / 3
19 Mamoru Ishikawa 25/5:07.272 11.424 34.683 12.291 1 / 3
20 KK Tong 23/5:13.204 12.438 38.401 13.618 1 / 3
21 Takayuki Matsuoka 9/1:53.606 11.895 36.009 12.623 1 / 3
Stock Touring17.5 Blinky Presented by Yokomo
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Yusei Iida 24/5:09.376 12.504 37.926 12.891 2 / 2
2 Antonio Hung 23/5:03.787 12.895 38.871 13.208 2 / 2
3 Tomotaka Iguchi 23/5:06.885 12.674 38.416 13.343 2 / 2
4 Tatsuya Ishikawa 23/5:08.742 12.773 39.345 13.424 2 / 2
5 Tooru Imaizumi 23/5:09.839 12.942 38.909 13.471 2 / 2
6 Naomasa Kanemoto 22/5:01.166 13.012 39.802 13.689 2 / 2
7 Yuichiro Takaya 22/5:05.668 13.080 39.323 13.894 1 / 2
8 Alberto Hung 22/5:08.175 13.261 39.922 14.008 2 / 2
9 Kazuhiro Yanigisawa 22/5:12.548 13.126 39.974 14.207 1 / 2
10 Tsugutaka Asahioka 21/5:03.167 13.383 40.880 14.437 1 / 2
11 Benji Ecleo 21/5:07.018 13.704 42.764 14.620 1 / 2
12 Taiyo Sato 21/5:07.502 13.031 39.685 14.643 2 / 2
13 Simon Au 21/5:08.163 14.168 42.904 14.674 1 / 2
14 Yoshiyuki Chikuba 21/5:10.925 13.947 42.720 14.806 1 / 2
15 Marco Rosario 20/5:02.025 13.915 43.510 15.101 1 / 2
16 Ha Jin Jung 20/5:08.131 13.669 42.858 15.407 2 / 2
17 Danny Lam 20/5:22.696 14.137 43.441 16.135 1 / 2
18 Eric CK 19/5:01.615 13.279 40.613 15.874 2 / 2
19 Jo Leong 19/5:08.725 14.476 44.293 16.249 1 / 2
Super Stock 13.5 Presented by Xray
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Jan Ratheisky 26/5:01.042 11.368 34.270 11.579 3 / 3
2 Takuma Sasaki 26/5:03.360 11.447 34.457 11.668 3 / 3
3 Rei Anekawa 26/5:03.367 11.333 34.252 11.668 3 / 3
4 Shuma Shinozawa 26/5:03.771 11.521 34.653 11.684 3 / 3
5 Dominic Quek 26/5:04.123 11.419 34.316 11.697 3 / 3
6 Martin Hofer 26/5:04.646 11.410 34.619 11.717 3 / 3
7 Takuma Mizowaki 26/5:11.452 11.461 34.730 11.979 3 / 3
8 Mio Hakamata 26/5:11.676 11.683 35.439 11.988 3 / 3
9 Tsutomu Ikeya 25/5:00.066 11.745 35.449 12.003 2 / 3
10 Kazuma Murai 25/5:06.675 11.642 35.479 12.267 3 / 3
11 Takuya Matsuo 25/5:07.904 11.891 36.195 12.316 2 / 3
12 Jimmy So 25/5:07.959 11.990 36.123 12.318 2 / 3
13 Toshiaki Hirata 25/5:10.396 11.534 34.923 12.416 3 / 3
14 Edward Pickering 25/5:10.511 11.670 35.326 12.420 2 / 3
15 Antonio Hung 24/5:07.448 12.443 37.725 12.810 1 / 3
16 Shuji Nonaka 23/5:08.146 12.087 36.616 13.398 2 / 3
17 Hiromitsu Matsubara 23/5:09.744 12.127 36.641 13.467 2 / 3
18 Alberto Hung 23/5:13.342 12.970 39.481 13.624 1 / 3
19 Yuichi Anahara 22/4:35.103 11.975 36.655 12.505 2 / 3
20 Bin Lai 22/5:10.439 12.480 38.600 14.111 1 / 3
21 Yuichiro Takaya 22/5:11.635 12.128 36.541 14.165 2 / 3
22 Ong San 21/5:03.680 12.646 38.339 14.461 1 / 3
23 Jo Leong 21/5:11.432 13.460 41.890 14.830 1 / 3
24 Simon Au 21/5:12.008 13.079 39.490 14.858 1 / 3
25 KK Tong 20/5:06.944 12.621 38.262 15.347 1 / 3
26 Syunsuke Mori 17/3:28.958 11.802 35.645 12.292 2 / 3
27 Nuno Madeira 16/5:15.360 15.380 50.101 19.710 1 / 3
close X