Qualifier Round 1 Overall Ranking
Rank By:
1/12th Modified Presented by Hobbywing
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Toto Ebukuro 49/8:08.525 9.695 29.133 9.970 2 / 2
2 Yugo Nagashima 48/8:02.621 9.602 29.341 10.055 2 / 2
3 Toshi Yanagisawa 48/8:03.124 9.733 29.243 10.065 2 / 2
4 Yoshi Yanagisawa 48/8:05.505 9.752 29.562 10.115 2 / 2
5 Masahiro Hori 45/8:04.079 10.404 31.575 10.757 1 / 2
6 HIdeo Kitazawa 44/7:42.454 10.147 30.715 10.510 1 / 2
7 Masataka Kurose 44/8:04.293 10.345 31.729 11.007 1 / 2
8 Kunihiro Koga 41/8:06.450 10.789 32.589 11.865 1 / 2
9 Shota Wantanabe 40/7:05.627 10.017 30.073 10.641 1 / 2
10 Hayato Ishioka 19/3:05.824 9.614 29.042 9.780 2 / 2
11 Toshifumi Ono 14/2:42.178 10.269 31.278 11.584 1 / 2
12 Alexander Hagberg 3/1:13.797 9.879 1:13.797 24.599 2 / 2
13 Kazuki Yamashita 1/10.635 10.635 10.635 2 / 2
Modified Presented by Scorpion Power
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Akio Sobue 28/5:10.070 10.906 32.758 11.074 3 / 3
2 Alexander Hagberg 27/5:01.583 10.953 32.900 11.170 3 / 3
3 Yugo Nagashima 27/5:02.544 10.912 32.951 11.205 3 / 3
4 Shin Sawada 27/5:02.917 10.952 33.325 11.219 3 / 3
5 Jan Ratheisky 27/5:04.369 11.021 33.422 11.273 2 / 3
6 Jin Sawada 27/5:04.849 11.090 33.463 11.291 2 / 3
7 Ronald Volker 27/5:05.017 11.027 33.190 11.297 3 / 3
8 Christopher Krapp 27/5:06.070 11.172 33.828 11.336 2 / 3
9 Masatsugu Ido 27/5:07.993 11.097 33.570 11.407 3 / 3
10 Hayato Ishioka 27/5:08.744 11.039 33.479 11.435 3 / 3
11 Ion Shionoya 26/5:00.255 11.282 34.029 11.548 1 / 3
12 Mamoru Ootsuki 26/5:01.051 11.240 33.896 11.579 2 / 3
13 Gary Huang 26/5:01.057 11.271 34.044 11.579 2 / 3
14 Souichiro Ikeda 26/5:01.193 11.228 33.934 11.584 2 / 3
15 Takuma Sasaki 26/5:05.339 11.141 33.716 11.744 2 / 3
16 Yuto Sakai 26/5:05.679 11.406 34.368 11.757 1 / 3
17 Kohta Akimoto 26/5:06.244 11.443 34.531 11.779 1 / 3
18 Kazuya Saito 25/5:00.095 11.355 34.437 12.004 1 / 3
19 KK Tong 21/4:27.732 12.159 36.766 12.749 1 / 3
20 Takayuki Matsuoka 13/2:51.925 11.716 36.381 13.225 1 / 3
21 Mamoru Ishikawa 1/11.933 11.933 11.933 1 / 3
Stock Touring17.5 Blinky Presented by Yokomo
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Yusei Iida 23/5:00.435 12.546 37.986 13.062 2 / 2
2 Antonio Hung 23/5:02.623 12.807 38.854 13.158 2 / 2
3 Taiyo Sato 23/5:06.995 12.956 39.152 13.348 2 / 2
4 Yuichiro Takaya 22/5:01.494 13.375 40.698 13.704 1 / 2
5 Tooru Imaizumi 22/5:02.069 12.781 38.793 13.730 2 / 2
6 Kazuhiro Yanigisawa 22/5:05.841 13.335 40.748 13.902 1 / 2
7 Alberto Hung 22/5:07.973 13.483 40.929 13.999 2 / 2
8 Eric CK 22/5:13.511 13.199 40.079 14.251 2 / 2
9 Naomasa Kanemoto 21/5:01.636 13.224 40.322 14.364 2 / 2
10 Simon Au 21/5:11.819 14.110 43.005 14.849 1 / 2
11 Ha Jin Jung 20/5:00.750 13.211 40.241 15.038 2 / 2
12 Jo Leong 20/5:05.349 14.206 43.432 15.267 1 / 2
13 Benji Ecleo 20/5:05.547 14.105 42.596 15.277 1 / 2
14 Tomotaka Iguchi 17/4:00.857 12.674 39.131 14.168 2 / 2
15 Danny Lam 6/1:34.318 14.992 46.430 15.720 1 / 2
16 Tatsuya Ishikawa 4/52.819 12.721 38.960 13.205 2 / 2
17 Marco Rosario 1/22.910 22.910 22.910 1 / 2
18 Tsugutaka Asahioka DNS 1 / 2
19 Yoshiyuki Chikuba DNS 1 / 2
Super Stock 13.5 Presented by Xray
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Jan Ratheisky 26/5:00.689 11.325 34.127 11.565 3 / 3
2 Rei Anekawa 26/5:03.488 11.471 34.605 11.673 3 / 3
3 Martin Hofer 26/5:07.105 11.543 35.090 11.812 3 / 3
4 Dominic Quek 26/5:07.244 11.461 34.784 11.817 3 / 3
5 Toshiaki Hirata 26/5:07.543 11.453 34.683 11.829 3 / 3
6 Shuma Shinozawa 26/5:08.488 11.637 35.017 11.865 3 / 3
7 Mio Hakamata 26/5:09.909 11.616 35.065 11.920 3 / 3
8 Tsutomu Ikeya 25/5:04.491 11.964 36.054 12.180 2 / 3
9 Kazuma Murai 25/5:08.312 11.670 35.213 12.332 3 / 3
10 Jimmy So 25/5:08.929 12.062 36.588 12.357 2 / 3
11 Takuya Matsuo 25/5:09.265 12.001 36.391 12.371 2 / 3
12 Syunsuke Mori 24/5:05.642 12.061 36.414 12.735 2 / 3
13 Edward Pickering 24/5:05.714 11.919 36.192 12.738 2 / 3
14 Yuichiro Takaya 24/5:07.168 12.200 36.938 12.799 2 / 3
15 Yuichi Anahara 24/5:08.256 12.017 36.476 12.844 2 / 3
16 Antonio Hung 24/5:09.261 12.426 37.667 12.886 1 / 3
17 Hiromitsu Matsubara 24/5:12.361 12.131 37.029 13.015 2 / 3
18 Ong San 23/5:04.287 12.291 37.420 13.230 1 / 3
19 Alberto Hung 23/5:09.813 12.461 38.008 13.470 1 / 3
20 Bin Lai 23/5:10.545 12.653 38.454 13.502 1 / 3
21 Simon Au 22/5:01.836 12.962 39.565 13.720 1 / 3
22 KK Tong 22/5:08.307 12.848 38.949 14.014 1 / 3
23 Jo Leong 20/5:01.814 13.192 41.753 15.091 1 / 3
24 Takuma Mizowaki 7/1:26.486 11.819 35.938 12.355 3 / 3
25 Takuma Sasaki 4/56.979 11.672 38.302 14.245 3 / 3
26 Nuno Madeira 4/1:29.313 17.208 53.790 22.328 1 / 3
27 Shuji Nonaka 2/25.071 12.372 12.536 2 / 3
28 Benji Ecleo DNS 1 / 3
close X