Practice Round 2 Overall Ranking
Rank By:
1/12th Modified Motiv
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
1 ALEXANDER HAGBERG 28.794 12/1:57.103 9.474 9.759 2 / 2
2 TOTO EBUKURO 28.965 49/8:04.057 9.579 9.879 2 / 2
3 KAZUKI YAMASHITA 29.032 47/8:03.549 9.531 10.288 1 / 2
4 TOSHI YANAGISAWA 29.056 48/7:58.867 9.637 9.976 2 / 2
5 YOSHI YANAGISAWA 29.164 48/8:03.923 9.643 10.082 2 / 2
6 YUGO NAGASHIMA 29.265 45/7:29.016 9.693 9.978 2 / 2
7 HAYATO ISHIOKA 29.332 47/8:01.018 9.733 10.234 2 / 2
8 HIDEO KITAZAWA 30.215 41/7:06.854 9.997 10.411 2 / 2
9 SHOTA WANTANABE 30.910 37/7:05.585 10.106 11.502 1 / 2
10 MASAHIRO HORI 31.820 43/7:51.352 10.511 10.962 1 / 2
11 TOSHIFUMI ONO 32.006 37/8:04.058 10.395 13.083 1 / 2
12 KUNIHIRO KOGA 33.005 40/8:06.994 10.721 12.175 1 / 2
13 MASATAKA KUROSE 33.089 40/8:02.828 10.909 12.071 1 / 2
Modified Touring Presented by Infinity
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
1 AKIO SOBUE 32.797 17/4:03.583 10.791 14.328 3 / 3
2 RONALD VOLKER 33.143 27/5:09.398 10.984 11.459 3 / 3
3 ALEXANDER HAGBERG 33.153 27/5:01.307 10.963 11.160 3 / 3
4 YUGO NAGASHIMA 33.412 27/5:09.736 11.036 11.472 3 / 3
5 SHIN SAWADA 33.471 27/5:04.967 11.121 11.295 2 / 3
6 MASATSUGU IDO 33.558 27/5:07.486 11.095 11.388 3 / 3
7 HAYATO ISHIOKA 33.637 27/5:07.838 11.139 11.401 2 / 3
8 JAN RATHEISKY 33.670 26/5:03.785 11.147 11.684 2 / 3
9 JIN SAWADA 33.680 9/1:49.836 11.163 12.204 3 / 3
10 TAKUMA SASAKI 33.730 10/4:42.469 11.111 28.247 2 / 3
11 CHRISTOPHER KRAPP 33.755 27/5:10.955 11.224 11.517 3 / 3
12 GARY HUANG 33.775 12/2:17.508 11.138 11.459 2 / 3
13 SOUICHIRO IKEDA 33.998 26/5:06.007 11.269 11.770 2 / 3
14 MAMORU OOTSUKI 34.217 26/5:01.666 11.381 11.603 1 / 3
15 MAMORU ISHIKAWA 34.301 25/5:10.749 11.143 12.430 1 / 3
16 KOHTA AKIMOTO 34.379 26/5:07.332 11.420 11.820 2 / 3
17 ION SHIONOYA 34.461 25/5:08.877 11.301 12.355 1 / 3
18 KAZUYA SAITO 34.704 25/5:03.814 11.428 12.153 1 / 3
19 YUTO SAKAI 34.775 23/5:02.137 11.463 13.136 1 / 3
20 TAKAYUKI MATSUOKA 35.920 25/5:10.567 11.915 12.423 1 / 3
21 KK TONG 39.670 22/5:06.208 12.805 13.919 1 / 3
Stock Touring17.5 Blinky Presented by Yokomo
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
1 TOMOTAKA IGUCHI 38.346 12/2:36.825 12.548 13.069 2 / 2
2 YUSEI IIDA 38.690 23/5:10.800 12.680 13.513 2 / 2
3 TOORU IMAIZUMI 39.066 22/5:01.908 12.823 13.723 1 / 2
4 ANTONIO HUNG 39.314 21/5:04.807 13.012 14.515 1 / 2
5 TATSUYA ISHIKAWA 39.379 22/5:05.826 12.982 13.901 2 / 2
6 TAIYO SATO 39.530 22/5:07.408 13.027 13.973 1 / 2
7 NAOMASA KANEMOTO 40.416 21/5:04.336 13.207 14.492 1 / 2
8 ERIC CK 40.643 20/5:02.970 13.273 15.149 1 / 2
9 ALBERTO HUNG 41.148 22/5:07.569 13.450 13.980 1 / 2
10 YUICHIRO TAKAYA 41.370 21/5:07.727 13.734 14.654 1 / 2
11 KAZUHIRO YANIGISAWA 41.929 21/5:11.799 13.654 14.848 2 / 2
12 HA JIN JUNG 42.067 20/5:11.742 13.694 15.587 2 / 2
13 SIMON AU 42.802 20/5:10.058 14.026 15.503 2 / 2
14 YOSHIYUKI CHIKUBA 43.843 20/5:14.570 14.167 15.729 2 / 2
15 MARCO ROSARIO 43.922 20/5:07.893 14.291 15.395 1 / 2
16 DANNY LAM 45.829 17/5:05.150 14.514 17.950 2 / 2
17 JO LEONG 49.350 4/1:15.528 14.608 18.882 1 / 2
18 BENJI ECLEO 1:00.084 6/5:00.357 15.451 50.060 1 / 2
19 NUNO MADEIRA DNS 1 / 2
20 WONSUN JUNG DNS 2 / 2
21 TSUGUTAKA ASAHIOKA 2/2:15.557 15.357 67.779 2 / 2
Super Stock 13.5 Presented by Motiv
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
1 REI ANEKAWA 33.770 6/1:31.016 11.128 15.169 1 / 3
2 JAN RATHEISKY 34.580 26/5:04.637 11.438 11.717 3 / 3
3 TAKUMA SASAKI 34.752 25/5:09.654 11.474 12.386 3 / 3
4 SHUMA SHINOZAWA 34.927 26/5:10.780 11.569 11.953 3 / 3
5 DOMINIC QUEK 35.047 26/5:07.889 11.625 11.842 3 / 3
6 KAZUMA MURAI 35.073 24/5:11.675 11.529 12.986 2 / 3
7 TOSHIAKI HIRATA 35.125 25/5:06.481 11.525 12.259 3 / 3
8 MARTIN HOFER 35.130 25/5:03.743 11.565 12.150 3 / 3
9 MIO HAKAMATA 35.243 26/5:11.640 11.614 11.986 3 / 3
10 TAKUMA MIZOWAKI 35.362 21/5:01.603 11.656 14.362 3 / 3
11 TSUTOMU IKEYA 35.407 23/5:00.554 11.734 13.068 1 / 3
12 EDWARD PICKERING 35.420 13/3:56.747 11.740 18.211 1 / 3
13 JIMMY SO 36.032 23/5:02.482 11.848 13.151 3 / 3
14 SYUNSUKE MORI 36.050 25/5:12.979 11.966 12.519 1 / 3
15 TAKUYA MATSUO 36.283 23/5:11.781 11.938 13.556 2 / 3
16 YUICHI ANAHARA 36.453 24/5:01.800 12.054 12.575 2 / 3
17 SHUJI NONAKA 36.706 23/5:02.953 12.076 13.172 1 / 3
18 YUICHIRO TAKAYA 37.665 20/5:11.513 12.515 15.576 2 / 3
19 HIROMITSU MATSUBARA 37.821 22/5:00.339 12.352 13.652 2 / 3
20 ANTONIO HUNG 37.947 23/5:03.594 12.461 13.200 1 / 3
21 ONG SAN 38.223 21/5:02.891 12.580 14.423 2 / 3
22 LAI BIN 38.332 23/5:08.471 12.561 13.412 1 / 3
23 ALBERTO HUNG 38.436 23/5:16.790 12.564 13.773 1 / 3
24 SIMON AU 40.021 12/2:57.802 12.878 14.817 2 / 3
25 KK TONG 40.299 22/5:11.169 13.089 14.144 1 / 3
26 JO LEONG 41.924 20/5:14.784 13.583 15.739 2 / 3
27 NUNO MADEIRA 1:10.159 4/1:39.305 19.768 24.826 2 / 3
28 BENJI ECLEO DNS 2 / 3
close X