Practice Round 2 Overall Ranking
Rank By:
1/12th Modified Presented by Hobbywing
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
1 Alexander Hagberg 28.794 12/1:57.103 9.474 9.759 2 / 2
2 Toto Ebukuro 28.965 49/8:04.057 9.579 9.879 2 / 2
3 Kazuki Yamashita 29.032 47/8:03.549 9.531 10.288 1 / 2
4 Toshi Yanagisawa 29.056 48/7:58.867 9.637 9.976 2 / 2
5 Yoshi Yanagisawa 29.164 48/8:03.923 9.643 10.082 2 / 2
6 Yugo Nagashima 29.265 45/7:29.016 9.693 9.978 2 / 2
7 Hayato Ishioka 29.332 47/8:01.018 9.733 10.234 2 / 2
8 HIdeo Kitazawa 30.215 41/7:06.854 9.997 10.411 2 / 2
9 Shota Wantanabe 30.910 37/7:05.585 10.106 11.502 1 / 2
10 Masahiro Hori 31.820 43/7:51.352 10.511 10.962 1 / 2
11 Toshifumi Ono 32.006 37/8:04.058 10.395 13.083 1 / 2
12 Kunihiro Koga 33.005 40/8:06.994 10.721 12.175 1 / 2
13 Masataka Kurose 33.089 40/8:02.828 10.909 12.071 1 / 2
Modified Presented by Scorpion Power
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
1 Akio Sobue 32.797 17/4:03.583 10.791 14.328 3 / 3
2 Ronald Volker 33.143 27/5:09.398 10.984 11.459 3 / 3
3 Alexander Hagberg 33.153 27/5:01.307 10.963 11.160 3 / 3
4 Yugo Nagashima 33.412 27/5:09.736 11.036 11.472 3 / 3
5 Shin Sawada 33.471 27/5:04.967 11.121 11.295 2 / 3
6 Masatsugu Ido 33.558 27/5:07.486 11.095 11.388 3 / 3
7 Hayato Ishioka 33.637 27/5:07.838 11.139 11.401 2 / 3
8 Jan Ratheisky 33.670 26/5:03.785 11.147 11.684 2 / 3
9 Jin Sawada 33.680 9/1:49.836 11.163 12.204 3 / 3
10 Takuma Sasaki 33.730 10/4:42.469 11.111 28.247 2 / 3
11 Christopher Krapp 33.755 27/5:10.955 11.224 11.517 3 / 3
12 Gary Huang 33.775 12/2:17.508 11.138 11.459 2 / 3
13 Souichiro Ikeda 33.998 26/5:06.007 11.269 11.770 2 / 3
14 Mamoru Ootsuki 34.217 26/5:01.666 11.381 11.603 1 / 3
15 Mamoru Ishikawa 34.301 25/5:10.749 11.143 12.430 1 / 3
16 Kohta Akimoto 34.379 26/5:07.332 11.420 11.820 2 / 3
17 Ion Shionoya 34.461 25/5:08.877 11.301 12.355 1 / 3
18 Kazuya Saito 34.704 25/5:03.814 11.428 12.153 1 / 3
19 Yuto Sakai 34.775 23/5:02.137 11.463 13.136 1 / 3
20 Takayuki Matsuoka 35.920 25/5:10.567 11.915 12.423 1 / 3
21 KK Tong 39.670 22/5:06.208 12.805 13.919 1 / 3
Stock Touring17.5 Blinky Presented by Yokomo
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
1 Tomotaka Iguchi 38.346 12/2:36.825 12.548 13.069 2 / 2
2 Yusei Iida 38.690 23/5:10.800 12.680 13.513 2 / 2
3 Tooru Imaizumi 39.066 22/5:01.908 12.823 13.723 1 / 2
4 Antonio Hung 39.314 21/5:04.807 13.012 14.515 1 / 2
5 Tatsuya Ishikawa 39.379 22/5:05.826 12.982 13.901 2 / 2
6 Taiyo Sato 39.530 22/5:07.408 13.027 13.973 1 / 2
7 Naomasa Kanemoto 40.416 21/5:04.336 13.207 14.492 1 / 2
8 Eric CK 40.643 20/5:02.970 13.273 15.149 1 / 2
9 Alberto Hung 41.148 22/5:07.569 13.450 13.980 1 / 2
10 Yuichiro Takaya 41.370 21/5:07.727 13.734 14.654 1 / 2
11 Kazuhiro Yanigisawa 41.929 21/5:11.799 13.654 14.848 2 / 2
12 Ha Jin Jung 42.067 20/5:11.742 13.694 15.587 2 / 2
13 Simon Au 42.802 20/5:10.058 14.026 15.503 2 / 2
14 Yoshiyuki Chikuba 43.843 20/5:14.570 14.167 15.729 2 / 2
15 Marco Rosario 43.922 20/5:07.893 14.291 15.395 1 / 2
16 Danny Lam 45.829 17/5:05.150 14.514 17.950 2 / 2
17 Jo Leong 49.350 4/1:15.528 14.608 18.882 1 / 2
18 Benji Ecleo 1:00.084 6/5:00.357 15.451 50.060 1 / 2
19 Nuno Madeira DNS 1 / 2
20 Wonsun Jung DNS 2 / 2
21 Tsugutaka Asahioka 2/2:15.557 15.357 67.779 2 / 2
Super Stock 13.5 Presented by Xray
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
1 Rei Anekawa 33.770 6/1:31.016 11.128 15.169 1 / 3
2 Jan Ratheisky 34.580 26/5:04.637 11.438 11.717 3 / 3
3 Takuma Sasaki 34.752 25/5:09.654 11.474 12.386 3 / 3
4 Shuma Shinozawa 34.927 26/5:10.780 11.569 11.953 3 / 3
5 Dominic Quek 35.047 26/5:07.889 11.625 11.842 3 / 3
6 Kazuma Murai 35.073 24/5:11.675 11.529 12.986 2 / 3
7 Toshiaki Hirata 35.125 25/5:06.481 11.525 12.259 3 / 3
8 Martin Hofer 35.130 25/5:03.743 11.565 12.150 3 / 3
9 Mio Hakamata 35.243 26/5:11.640 11.614 11.986 3 / 3
10 Takuma Mizowaki 35.362 21/5:01.603 11.656 14.362 3 / 3
11 Tsutomu Ikeya 35.407 23/5:00.554 11.734 13.068 1 / 3
12 Edward Pickering 35.420 13/3:56.747 11.740 18.211 1 / 3
13 Jimmy So 36.032 23/5:02.482 11.848 13.151 3 / 3
14 Syunsuke Mori 36.050 25/5:12.979 11.966 12.519 1 / 3
15 Takuya Matsuo 36.283 23/5:11.781 11.938 13.556 2 / 3
16 Yuichi Anahara 36.453 24/5:01.800 12.054 12.575 2 / 3
17 Shuji Nonaka 36.706 23/5:02.953 12.076 13.172 1 / 3
18 Yuichiro Takaya 37.665 20/5:11.513 12.515 15.576 2 / 3
19 Hiromitsu Matsubara 37.821 22/5:00.339 12.352 13.652 2 / 3
20 Antonio Hung 37.947 23/5:03.594 12.461 13.200 1 / 3
21 Ong San 38.223 21/5:02.891 12.580 14.423 2 / 3
22 Bin Lai 38.332 23/5:08.471 12.561 13.412 1 / 3
23 Alberto Hung 38.436 23/5:16.790 12.564 13.773 1 / 3
24 Simon Au 40.021 12/2:57.802 12.878 14.817 2 / 3
25 KK Tong 40.299 22/5:11.169 13.089 14.144 1 / 3
26 Jo Leong 41.924 20/5:14.784 13.583 15.739 2 / 3
27 Nuno Madeira 1:10.159 4/1:39.305 19.768 24.826 2 / 3
28 Benji Ecleo DNS 2 / 3
close X