Practice Round 1 Overall Ranking
Rank By:
1/12th Modified Presented by Hobbywing
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
1 Alexander Hagberg 29.080 44/7:28.363 9.640 10.190 2 / 2
2 Hayato Ishioka 29.175 42/8:10.003 9.626 11.667 2 / 2
3 Kazuki Yamashita 29.178 41/6:54.151 9.685 10.101 1 / 2
4 Toto Ebukuro 29.241 46/7:36.591 9.652 9.926 2 / 2
5 Yugo Nagashima 29.247 43/7:08.334 9.634 9.961 2 / 2
6 Yoshi Yanagisawa 29.409 47/8:05.185 9.699 10.323 2 / 2
7 Toshi Yanagisawa 29.466 48/8:03.440 9.716 10.072 2 / 2
8 HIdeo Kitazawa 29.925 40/7:28.429 9.924 11.211 2 / 2
9 Shota Wantanabe 30.379 14/4:22.403 9.929 18.743 1 / 2
10 Masataka Kurose 31.566 41/7:48.068 10.455 11.416 1 / 2
11 Masahiro Hori 31.786 38/6:53.600 10.451 10.884 1 / 2
12 Toshifumi Ono 33.306 38/8:11.962 10.884 12.946 1 / 2
13 Kunihiro Koga 33.944 37/7:37.325 11.007 12.360 1 / 2
Modified Presented by Scorpion Power
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
1 Ronald Volker 33.294 27/5:04.212 11.059 11.267 3 / 3
2 Akio Sobue 33.335 27/5:08.055 11.076 11.409 3 / 3
3 Jin Sawada 33.652 26/5:02.310 11.130 11.627 3 / 3
4 Yugo Nagashima 33.655 27/5:13.010 11.136 11.593 3 / 3
5 Jan Ratheisky 33.742 26/5:02.213 11.182 11.624 2 / 3
6 Alexander Hagberg 33.756 17/4:37.820 11.163 16.342 3 / 3
7 Takuma Sasaki 33.776 26/5:11.754 11.067 11.991 2 / 3
8 Hayato Ishioka 33.820 14/2:41.843 11.178 11.560 2 / 3
9 Masatsugu Ido 33.994 27/5:10.659 11.243 11.506 3 / 3
10 Shin Sawada 34.020 27/5:09.372 11.228 11.458 2 / 3
11 Gary Huang 34.082 26/5:08.889 11.315 11.880 2 / 3
12 Christopher Krapp 34.302 26/5:11.356 11.402 11.975 3 / 3
13 Mamoru Ootsuki 34.556 22/5:03.261 11.388 13.785 1 / 3
14 Kohta Akimoto 34.847 24/5:02.615 11.522 12.609 2 / 3
15 Yuto Sakai 34.918 24/5:09.967 11.431 12.915 1 / 3
16 Souichiro Ikeda 34.921 25/5:03.588 11.460 12.144 2 / 3
17 Ion Shionoya 34.965 7/1:32.031 11.580 13.147 1 / 3
18 Kazuya Saito 35.182 25/5:08.687 11.686 12.347 1 / 3
19 Mamoru Ishikawa 36.221 22/5:03.780 11.857 13.808 1 / 3
20 Takayuki Matsuoka 36.817 24/5:06.999 12.063 12.792 1 / 3
21 KK Tong 37.896 21/5:03.256 12.558 14.441 1 / 3
Stock Touring17.5 Blinky Presented by Yokomo
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
1 Tomotaka Iguchi 38.702 12/2:56.933 12.819 14.744 2 / 2
2 Yusei Iida 38.794 20/5:12.689 12.816 15.634 2 / 2
3 Antonio Hung 39.564 21/5:00.721 13.106 14.320 1 / 2
4 Taiyo Sato 40.128 22/5:02.562 13.305 13.753 1 / 2
5 Tooru Imaizumi 40.163 20/4:48.575 13.115 14.429 1 / 2
6 Tatsuya Ishikawa 40.832 21/5:01.063 13.343 14.336 2 / 2
7 Ha Jin Jung 41.036 20/5:13.076 13.308 15.654 2 / 2
8 Naomasa Kanemoto 41.147 20/5:01.865 13.634 15.093 1 / 2
9 Alberto Hung 41.310 21/5:04.063 13.670 14.479 1 / 2
10 Tsugutaka Asahioka 41.369 20/5:06.024 13.571 15.301 2 / 2
11 Eric CK 41.579 21/5:10.280 13.777 14.775 1 / 2
12 Kazuhiro Yanigisawa 41.735 5/1:16.972 13.713 15.394 2 / 2
13 Yoshiyuki Chikuba 41.786 21/5:12.304 13.733 14.872 2 / 2
14 Simon Au 44.315 10/3:10.008 14.414 19.001 2 / 2
15 Marco Rosario 46.361 9/2:38.522 14.567 17.614 1 / 2
16 Danny Lam 47.029 18/5:09.545 15.093 17.197 2 / 2
17 Jo Leong 47.826 18/5:18.734 15.148 17.707 1 / 2
18 Yuichiro Takaya 5:01.945 3/5:01.945 14.567 100.648 1 / 2
19 Nuno Madeira DNS 1 / 2
20 Wonsun Jung DNS 2 / 2
21 Benji Ecleo 1/5:12.989 312.989 312.989 1 / 2
Super Stock 13.5 Presented by Xray
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
1 Rei Anekawa 34.123 22/5:04.942 11.207 13.861 1 / 3
2 Takuma Sasaki 34.642 26/5:06.118 11.468 11.774 3 / 3
3 Jan Ratheisky 34.748 22/4:19.364 11.449 11.789 3 / 3
4 Dominic Quek 34.915 24/5:01.147 11.573 12.548 3 / 3
5 Martin Hofer 34.970 26/5:08.829 11.595 11.878 3 / 3
6 Toshiaki Hirata 35.227 25/5:08.972 11.719 12.359 3 / 3
7 Shuma Shinozawa 35.399 25/5:07.689 11.746 12.308 3 / 3
8 Mio Hakamata 35.468 25/5:03.636 11.734 12.145 3 / 3
9 Kazuma Murai 35.844 8/5:08.467 11.724 38.558 2 / 3
10 Tsutomu Ikeya 35.852 19/5:04.177 11.905 16.009 1 / 3
11 Edward Pickering 35.903 25/5:07.372 11.930 12.295 1 / 3
12 Yuichi Anahara 36.468 24/5:04.874 11.951 12.703 2 / 3
13 Takuya Matsuo 36.499 19/4:28.236 11.967 14.118 2 / 3
14 Syunsuke Mori 37.002 24/5:09.438 12.141 12.893 1 / 3
15 Shuji Nonaka 37.024 23/5:01.784 12.081 13.121 1 / 3
16 Jimmy So 37.234 22/5:04.664 12.354 13.848 3 / 3
17 Antonio Hung 38.097 23/5:03.481 12.629 13.195 1 / 3
18 Ong San 38.369 22/5:02.990 12.482 13.772 2 / 3
19 Hiromitsu Matsubara 38.633 23/5:09.671 12.631 13.464 2 / 3
20 Alberto Hung 39.605 17/3:51.178 12.720 13.599 1 / 3
21 Bin Lai 40.443 15/5:06.810 13.206 20.454 1 / 3
22 Simon Au 41.228 21/5:13.406 13.593 14.924 2 / 3
23 KK Tong 42.175 7/2:05.226 13.214 17.889 1 / 3
24 Jo Leong 44.406 8/3:18.227 13.872 24.778 2 / 3
25 Nuno Madeira 1:01.532 7/2:42.632 18.659 23.233 2 / 3
26 Benji Ecleo DNS 2 / 3
27 Yuichiro Takaya DNS 2 / 3
28 Takuma Mizowaki DNS 3 / 3
close X