Qualifier Round 6 Overall Ranking
Rank By:
1/12th Modified Presented by Hobbywing
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Alexander Hagberg 38/8:05.627 12.465 37.678 12.780 2 / 2
2 Hayato Ishioka 38/8:09.284 12.530 38.013 12.876 2 / 2
3 Akio Sobue 38/8:13.616 12.646 38.166 12.990 2 / 2
4 Yoshi Yanagisawa 37/8:03.560 12.763 38.640 13.069 2 / 2
5 Tosinobu Yanagisawa 37/8:08.021 12.875 38.804 13.190 2 / 2
6 Daisuke Sakamoto 36/8:00.547 13.000 39.130 13.349 2 / 2
7 Kazuyuki Shiobara 36/8:00.707 13.119 39.611 13.353 1 / 2
8 Masahiro Hori 36/8:09.572 13.233 40.086 13.599 1 / 2
9 Shozo Makita 36/8:13.519 13.263 40.152 13.709 1 / 2
10 Toto Ebukuro 35/7:33.601 12.731 38.316 12.960 2 / 2
11 Kurose Masataka 35/7:58.681 13.237 39.920 13.677 1 / 2
12 Masaki Yamamoto 35/8:01.448 13.300 40.265 13.756 1 / 2
13 HIdeo Kitazawa 35/8:10.052 12.695 38.512 14.001 2 / 2
14 Yoshiki Masuda 34/7:48.087 13.157 40.207 13.767 1 / 2
15 Toshifumi Ono 34/8:16.913 13.345 40.664 14.615 1 / 2
16 Kazuki Yamashita 22/4:57.647 12.957 39.095 13.529 2 / 2
17 Shota Wantanabe 18/4:11.051 13.289 40.147 13.947 1 / 2
Modified Presented by Scorpion Power
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Akio Sobue 22/5:01.336 13.547 27.422 13.697 4 / 4
2 Naoki Akiyama 22/5:01.539 13.445 27.306 13.706 4 / 4
3 Alexander Hagberg 22/5:04.036 13.408 40.511 13.820 4 / 4
4 Jan Ratheisky 22/5:04.108 13.656 41.201 13.823 4 / 4
5 Masatsugu Ido 22/5:04.246 13.644 41.147 13.829 4 / 4
6 Yugo Nagashima 22/5:04.360 13.638 41.167 13.835 4 / 4
7 Jin Sawada 22/5:05.101 13.680 41.206 13.868 3 / 4
8 Ryosuke Yamamoto 22/5:05.371 13.530 41.081 13.881 3 / 4
9 Ronald Volker 22/5:07.153 13.359 32.335 13.962 4 / 4
10 Shin Sawada 22/5:09.156 13.823 41.663 14.053 3 / 4
11 Viktor Wilck 22/5:09.471 13.596 27.725 14.067 4 / 4
12 Shinnosuke Ogino 22/5:11.909 13.891 41.826 14.178 3 / 4
13 Nicholas Lee 22/5:12.108 13.746 41.497 14.187 3 / 4
14 Saito Kazuya 22/5:12.178 13.835 41.896 14.190 2 / 4
15 Namura Takahiro 22/5:13.407 13.703 41.430 14.246 2 / 4
16 Kiyoto Kanno 21/5:00.574 14.020 42.342 14.313 2 / 4
17 Atsushi Hara 21/5:01.105 13.879 42.131 14.338 3 / 4
18 Ryan Maker 21/5:03.383 13.726 41.885 14.447 3 / 4
19 Dominic Quek 21/5:07.082 14.013 42.482 14.623 2 / 4
20 Simon Yeung 21/5:08.032 14.198 43.398 14.668 1 / 4
21 Takeshi Suzuki 21/5:11.475 14.332 43.654 14.832 1 / 4
22 Fai Ho 21/5:13.497 14.536 44.179 14.928 2 / 4
23 Akio Machino 20/5:02.777 14.292 43.399 15.139 1 / 4
24 Mamoru Ootsuki 20/5:02.857 14.214 42.947 15.143 2 / 4
25 Ng Wei Jian 20/5:03.142 14.701 44.462 15.157 1 / 4
26 Eugene Goh 20/5:11.148 14.733 44.454 15.557 1 / 4
27 Yuto Sakai 20/5:11.840 14.291 43.535 15.592 1 / 4
28 Rei Anekawa 19/4:34.858 14.075 42.861 14.466 2 / 4
29 Lee Kim Wai 19/5:06.647 15.320 46.620 16.139 1 / 4
30 Ng Wei Quan 19/5:08.074 15.453 47.021 16.214 1 / 4
31 Hayato Ishioka 13/2:59.377 13.578 41.101 13.798 4 / 4
32 Yamada Toyoki 11/2:44.511 13.884 41.851 14.956 2 / 4
33 Lucas Urbain 1/14.102 14.102 14.102 3 / 4
Stock Touring17.5 Blinky Presented by Yokomo
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Kazuma Murai 20/5:11.087 15.148 45.872 15.554 2 / 2
2 Tokimitu Asihara 20/5:12.242 15.234 45.890 15.612 2 / 2
3 Lee Yu Sung 19/5:02.382 15.415 46.861 15.915 2 / 2
4 Tomotaka Iguchi 19/5:05.801 15.307 46.259 16.095 2 / 2
5 Masanori Komada 19/5:09.204 15.845 47.991 16.274 2 / 2
6 Kouji Nonaka 19/5:11.580 16.025 48.340 16.399 2 / 2
7 Nobuyuki Kodama 18/5:02.171 16.164 49.511 16.787 2 / 2
8 Wen Ping Chiang 18/5:02.920 15.867 48.771 16.829 2 / 2
9 Alberto Hung 18/5:10.128 16.729 50.353 17.229 1 / 2
10 Yoshiyuki Chikuba 17/5:06.724 17.242 52.965 18.043 1 / 2
11 Kraisorn Bunjaridh 17/5:09.608 17.043 51.930 18.212 1 / 2
12 Tang Bang Tai 17/5:09.691 16.998 51.958 18.217 1 / 2
13 Toshihiro Sasaki 17/5:13.200 16.635 50.089 18.424 1 / 2
14 Kas You 17/5:13.340 17.108 52.535 18.432 1 / 2
15 Tsugutaka Asahioka 17/5:14.819 16.296 49.511 18.519 2 / 2
16 Ohkubo Shingo 17/5:16.258 17.313 53.049 18.603 1 / 2
17 Jo Yeong 16/5:00.448 17.289 52.062 18.778 1 / 2
18 Kobayashi Kiyofumi 16/5:19.501 17.283 54.836 19.969 1 / 2
19 Blair Cradick 13/4:20.376 16.594 50.983 20.029 1 / 2
20 Yoshihito Kodaira 5/1:23.974 16.324 49.611 16.795 2 / 2
21 Luke Young DNS 1 / 2
Super Stock 13.5 Presented by Xray
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Takeshi Yokoyama 21/5:03.944 14.130 42.697 14.474 4 / 4
2 Ion Shionoya 21/5:04.818 14.220 42.993 14.515 4 / 4
3 Toshiaki Hirata 21/5:04.922 14.361 43.326 14.520 4 / 4
4 Dominic Quek 21/5:05.330 14.190 43.312 14.540 4 / 4
5 Akihiro Onoda 21/5:05.469 14.293 43.101 14.546 3 / 4
6 Felix Law 21/5:06.866 14.324 43.188 14.613 3 / 4
7 Mio Hakamata 21/5:07.100 14.279 43.132 14.624 4 / 4
8 Takahiro Sasaki 21/5:07.555 14.415 43.336 14.645 4 / 4
9 Kota Kawakami 21/5:08.035 14.261 43.369 14.668 3 / 4
10 Tomoyuki Ooshima 21/5:08.937 14.460 43.603 14.711 3 / 4
11 Mikinori Asai 21/5:12.673 14.597 44.042 14.889 2 / 4
12 Takuma Mizowaki 21/5:12.881 14.464 43.933 14.899 3 / 4
13 Toshihiko Hara 20/5:01.628 14.422 43.837 15.081 2 / 4
14 Takao Mitsumizo 20/5:02.120 14.678 44.754 15.106 2 / 4
15 Ogawa Kentaro 20/5:02.884 14.853 44.779 15.144 2 / 4
16 Takeshi Suzuki 20/5:02.994 14.597 44.241 15.150 2 / 4
17 Ayumu Tanaka 20/5:07.005 14.665 44.200 15.350 3 / 4
18 Tommy Dai 20/5:07.883 14.944 45.192 15.394 2 / 4
19 Ishikawa Tetsuji 20/5:13.630 14.806 45.137 15.682 2 / 4
20 Jan Ratheisky 18/4:20.010 14.027 42.590 14.445 4 / 4
21 Kiyoto Kanno 17/4:07.201 14.265 42.986 14.541 4 / 4
22 Tsutomu Ikeya 17/4:23.206 14.417 43.496 15.483 3 / 4
23 DNS 1 / 4
close X