Qualifier Round 5 Overall Ranking
Rank By:
1/12th Modified Presented by Hobbywing
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Alexander Hagberg 38/8:04.258 12.442 37.704 12.744 2 / 2
2 Hayato Ishioka 38/8:06.210 12.556 37.696 12.795 2 / 2
3 Toto Ebukuro 38/8:09.896 12.676 38.292 12.892 2 / 2
4 Yoshi Yanagisawa 38/8:11.550 12.699 38.319 12.936 2 / 2
5 Akio Sobue 37/8:01.011 12.726 38.412 13.000 2 / 2
6 HIdeo Kitazawa 37/8:03.102 12.666 38.272 13.057 2 / 2
7 Kazuki Yamashita 37/8:07.267 12.663 38.535 13.169 2 / 2
8 Daisuke Sakamoto 37/8:11.781 13.045 39.372 13.291 2 / 2
9 Kazuyuki Shiobara 36/8:03.647 13.038 39.466 13.435 1 / 2
10 Yoshiki Masuda 36/8:04.152 13.060 39.483 13.449 1 / 2
11 Masaki Yamamoto 36/8:06.388 13.150 39.844 13.511 1 / 2
12 Shozo Makita 36/8:06.600 13.112 39.649 13.517 1 / 2
13 Masahiro Hori 36/8:12.515 13.112 39.553 13.681 1 / 2
14 Kurose Masataka 35/8:09.114 13.431 40.405 13.975 1 / 2
15 Toshifumi Ono 34/8:08.786 13.406 40.424 14.376 1 / 2
16 Shota Wantanabe 24/5:38.085 13.115 39.692 14.087 1 / 2
17 Tosinobu Yanagisawa 11/2:25.537 12.802 38.553 13.231 2 / 2
Modified Presented by Scorpion Power
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Ronald Volker 23/5:11.465 13.404 40.239 13.542 4 / 4
2 Alexander Hagberg 23/5:11.888 13.305 40.084 13.560 4 / 4
3 Akio Sobue 23/5:13.226 13.428 40.585 13.619 4 / 4
4 Naoki Akiyama 22/5:00.908 13.489 40.730 13.678 4 / 4
5 Masatsugu Ido 22/5:03.530 13.628 41.122 13.797 4 / 4
6 Yugo Nagashima 22/5:04.384 13.573 41.044 13.836 4 / 4
7 Lucas Urbain 22/5:04.657 13.661 41.185 13.848 3 / 4
8 Hayato Ishioka 22/5:04.726 13.667 41.221 13.851 4 / 4
9 Jin Sawada 22/5:05.436 13.686 41.336 13.883 3 / 4
10 Ryosuke Yamamoto 22/5:05.462 13.639 41.148 13.885 3 / 4
11 Viktor Wilck 22/5:07.429 13.625 41.097 13.974 4 / 4
12 Shin Sawada 22/5:08.614 13.828 41.588 14.028 3 / 4
13 Atsushi Hara 22/5:11.251 13.959 42.088 14.148 3 / 4
14 Yamada Toyoki 22/5:11.510 13.785 41.573 14.160 2 / 4
15 Ryan Maker 21/5:00.202 13.766 41.600 14.295 3 / 4
16 Saito Kazuya 21/5:01.858 14.082 42.554 14.374 2 / 4
17 Kiyoto Kanno 21/5:02.030 13.970 42.683 14.382 2 / 4
18 Dominic Quek 21/5:02.230 13.991 42.615 14.392 2 / 4
19 Mamoru Ootsuki 21/5:04.357 14.234 42.939 14.493 2 / 4
20 Namura Takahiro 21/5:04.580 13.799 41.508 14.504 3 / 4
21 Shinnosuke Ogino 21/5:05.689 13.805 41.632 14.557 3 / 4
22 Akio Machino 21/5:10.246 14.299 43.264 14.774 1 / 4
23 Simon Yeung 21/5:10.485 14.285 43.389 14.785 1 / 4
24 Rei Anekawa 21/5:11.053 14.352 43.163 14.812 2 / 4
25 Yuto Sakai 21/5:13.070 14.114 42.834 14.908 1 / 4
26 Takeshi Suzuki 20/5:00.987 14.465 44.030 15.049 2 / 4
27 Lee Kim Wai 20/5:11.651 15.156 46.058 15.583 1 / 4
28 Fai Ho 19/5:06.708 14.749 45.171 16.143 2 / 4
29 Ng Wei Quan 19/5:07.975 15.401 46.920 16.209 1 / 4
30 Ng Wei Jian 19/5:08.683 14.640 44.330 16.246 1 / 4
31 Nicholas Lee 12/2:53.357 13.750 41.566 14.446 3 / 4
32 Eugene Goh 3/44.418 14.584 44.418 14.806 1 / 4
33 Jan Ratheisky 1/14.726 14.726 14.726 4 / 4
34 Souta Goto DNS 1 / 4
Stock Touring17.5 Blinky Presented by Yokomo
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Kazuma Murai 20/5:13.577 15.412 46.648 15.679 2 / 2
2 Tokimitu Asihara 20/5:14.399 15.375 46.441 15.720 2 / 2
3 Tomotaka Iguchi 20/5:15.407 15.426 46.484 15.770 2 / 2
4 Lee Yu Sung 19/5:01.366 15.348 46.564 15.861 2 / 2
5 Masanori Komada 19/5:13.770 16.022 48.513 16.514 2 / 2
6 Wen Ping Chiang 19/5:19.359 15.930 48.327 16.808 2 / 2
7 Nobuyuki Kodama 18/5:00.067 15.947 48.512 16.670 2 / 2
8 Tsugutaka Asahioka 18/5:01.723 16.135 49.093 16.762 2 / 2
9 Kouji Nonaka 18/5:04.245 16.218 49.250 16.903 2 / 2
10 Toshihiro Sasaki 18/5:09.022 16.609 50.745 17.168 1 / 2
11 Alberto Hung 18/5:11.031 16.591 50.475 17.280 1 / 2
12 Blair Cradick 18/5:12.900 16.813 50.948 17.383 1 / 2
13 Luke Young 18/5:15.310 16.519 50.786 17.517 1 / 2
14 Kobayashi Kiyofumi 17/5:01.478 16.931 51.116 17.734 1 / 2
15 Kas You 17/5:04.951 17.419 52.883 17.938 1 / 2
16 Tang Bang Tai 17/5:06.530 17.055 52.534 18.031 1 / 2
17 Yoshiyuki Chikuba 17/5:08.241 17.330 52.887 18.132 1 / 2
18 Ohkubo Shingo 17/5:08.760 17.537 52.876 18.162 1 / 2
19 Jo Yeong 17/5:11.137 17.414 52.946 18.302 1 / 2
20 Kraisorn Bunjaridh 17/5:17.874 17.351 52.195 18.698 1 / 2
21 Yoshihito Kodaira 16/4:25.511 16.035 48.588 16.594 2 / 2
22 Tatsuya Komori DNS 1 / 2
Super Stock 13.5 Presented by Xray
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Jan Ratheisky 22/5:12.502 13.980 42.262 14.205 4 / 4
2 Takeshi Yokoyama 21/5:03.095 14.135 42.697 14.433 4 / 4
3 Dominic Quek 21/5:05.014 14.334 43.110 14.524 4 / 4
4 Mio Hakamata 21/5:05.579 14.373 43.364 14.551 4 / 4
5 Kiyoto Kanno 21/5:06.710 14.341 43.226 14.605 3 / 4
6 Akihiro Onoda 21/5:07.244 14.352 43.289 14.631 3 / 4
7 Tsutomu Ikeya 21/5:07.522 14.365 43.499 14.644 4 / 4
8 Toshiaki Hirata 21/5:07.684 14.342 43.360 14.652 4 / 4
9 Ion Shionoya 21/5:08.485 14.394 43.394 14.690 4 / 4
10 Ayumu Tanaka 21/5:08.816 14.444 43.576 14.706 3 / 4
11 Takuma Mizowaki 21/5:09.543 14.537 43.832 14.740 3 / 4
12 Toshihiko Hara 21/5:10.235 14.458 43.548 14.773 2 / 4
13 Tomoyuki Ooshima 21/5:10.418 14.475 43.631 14.782 3 / 4
14 Takeshi Suzuki 21/5:11.503 14.520 44.044 14.833 2 / 4
15 Kota Kawakami 21/5:12.733 14.384 43.363 14.892 3 / 4
16 Mikinori Asai 21/5:14.449 14.531 44.045 14.974 2 / 4
17 Felix Law 20/5:00.088 14.474 44.069 15.004 3 / 4
18 Takao Mitsumizo 20/5:00.187 14.542 44.269 15.009 2 / 4
19 Ogawa Kentaro 20/5:01.033 14.620 44.486 15.052 2 / 4
20 Ishikawa Tetsuji 20/5:01.343 14.756 44.563 15.067 2 / 4
21 Tokimitu Asihara 20/5:01.755 14.691 44.600 15.088 1 / 4
22 Yuichi Anahara 20/5:04.336 14.835 44.905 15.217 1 / 4
23 Derek Yuen 20/5:05.300 14.918 45.065 15.265 1 / 4
24 Tommy Dai 20/5:06.554 14.658 44.431 15.328 2 / 4
25 Martin Skarin 20/5:13.395 15.080 46.048 15.670 1 / 4
26 Antonio Hung 20/5:13.488 15.369 46.477 15.674 1 / 4
27 Alberto Hung 19/5:02.334 15.327 46.722 15.912 1 / 4
28 Angus Leung 19/5:05.133 15.209 46.556 16.060 1 / 4
29 Takahiro Sasaki DNS 4 / 4
close X