Qualifier Round 4 Overall Ranking
Rank By:
1/12th Modified Presented by Hobbywing
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Alexander Hagberg 38/8:07.472 12.456 37.581 12.828 2 / 2
2 Hayato Ishioka 38/8:10.364 12.592 38.038 12.904 2 / 2
3 Tosinobu Yanagisawa 38/8:13.105 12.705 38.311 12.976 2 / 2
4 Toto Ebukuro 37/8:00.969 12.758 38.477 12.999 2 / 2
5 Akio Sobue 37/8:00.970 12.633 38.041 12.999 2 / 2
6 HIdeo Kitazawa 37/8:05.455 12.671 38.460 13.120 2 / 2
7 Kazuki Yamashita 37/8:06.867 12.852 38.803 13.159 2 / 2
8 Masahiro Hori 36/8:00.190 13.035 39.420 13.339 1 / 2
9 Daisuke Sakamoto 36/8:01.040 13.032 39.438 13.362 2 / 2
10 Kazuyuki Shiobara 36/8:01.946 13.035 39.448 13.387 1 / 2
11 Shozo Makita 36/8:05.146 13.183 39.904 13.476 1 / 2
12 Yoshi Yanagisawa 36/8:05.841 12.787 38.467 13.496 2 / 2
13 Masaki Yamamoto 36/8:05.919 13.057 39.781 13.498 1 / 2
14 Shota Wantanabe 35/8:03.345 13.111 39.708 13.810 1 / 2
15 Yoshiki Masuda 35/8:09.072 13.060 39.743 13.973 1 / 2
16 Toshifumi Ono 35/8:10.637 13.416 40.416 14.018 1 / 2
17 Kurose Masataka 29/6:44.421 13.521 41.047 13.946 1 / 2
Modified Presented by Scorpion Power
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Ronald Volker 23/5:13.703 13.479 40.584 13.639 4 / 4
2 Naoki Akiyama 22/5:01.277 13.484 40.770 13.694 4 / 4
3 Akio Sobue 22/5:01.506 13.570 40.770 13.705 4 / 4
4 Yugo Nagashima 22/5:01.861 13.547 40.799 13.721 4 / 4
5 Alexander Hagberg 22/5:03.521 13.575 40.961 13.796 4 / 4
6 Masatsugu Ido 22/5:03.634 13.613 41.112 13.802 4 / 4
7 Jin Sawada 22/5:04.561 13.715 41.396 13.844 3 / 4
8 Ryosuke Yamamoto 22/5:04.874 13.643 41.229 13.858 3 / 4
9 Hayato Ishioka 22/5:06.211 13.643 41.050 13.919 4 / 4
10 Nicholas Lee 22/5:06.305 13.617 41.048 13.923 3 / 4
11 Lucas Urbain 22/5:06.817 13.800 41.582 13.946 3 / 4
12 Viktor Wilck 22/5:08.932 13.614 41.033 14.042 4 / 4
13 Shinnosuke Ogino 22/5:09.137 13.840 41.765 14.052 3 / 4
14 Ryan Maker 22/5:09.428 13.675 41.454 14.065 3 / 4
15 Namura Takahiro 22/5:09.879 13.727 41.419 14.085 3 / 4
16 Yamada Toyoki 22/5:10.449 13.863 41.945 14.111 2 / 4
17 Saito Kazuya 21/5:00.052 13.812 41.843 14.288 2 / 4
18 Shin Sawada 21/5:00.598 13.919 42.082 14.314 3 / 4
19 Dominic Quek 21/5:01.018 14.118 42.596 14.334 2 / 4
20 Kiyoto Kanno 21/5:04.020 14.052 42.833 14.477 2 / 4
21 Mamoru Ootsuki 21/5:06.785 14.323 43.223 14.609 2 / 4
22 Atsushi Hara 21/5:10.046 14.081 42.422 14.764 3 / 4
23 Yuto Sakai 21/5:14.275 14.283 43.251 14.965 1 / 4
24 Simon Yeung 21/5:14.860 14.436 43.747 14.993 1 / 4
25 Takeshi Suzuki 20/5:01.792 14.481 44.052 15.090 2 / 4
26 Ng Wei Jian 20/5:03.367 14.768 44.731 15.168 1 / 4
27 Fai Ho 20/5:05.681 14.334 43.625 15.284 2 / 4
28 Lee Kim Wai 19/5:06.439 15.389 46.590 16.128 1 / 4
29 Jan Ratheisky 17/3:56.435 13.524 40.926 13.908 4 / 4
30 Ng Wei Quan 17/4:48.264 15.295 46.902 16.957 1 / 4
31 Eugene Goh 13/3:16.605 14.503 44.134 15.123 1 / 4
32 Akio Machino 9/2:14.782 14.459 43.819 14.976 1 / 4
33 Rei Anekawa 1/25.052 25.052 25.052 2 / 4
34 Souta Goto DNS 1 / 4
Stock Touring17.5 Blinky Presented by Yokomo
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Kazuma Murai 20/5:13.680 15.264 46.326 15.684 2 / 2
2 Tomotaka Iguchi 20/5:14.321 15.291 46.234 15.716 2 / 2
3 Tokimitu Asihara 19/5:00.100 15.341 46.287 15.795 2 / 2
4 Lee Yu Sung 19/5:02.739 15.384 46.405 15.934 2 / 2
5 Masanori Komada 19/5:12.575 15.984 48.520 16.451 2 / 2
6 Yoshihito Kodaira 18/5:02.074 16.146 48.814 16.782 2 / 2
7 Nobuyuki Kodama 18/5:03.753 16.167 49.090 16.875 2 / 2
8 Tsugutaka Asahioka 18/5:04.096 16.088 49.004 16.894 2 / 2
9 Toshihiro Sasaki 18/5:13.429 16.764 50.965 17.413 1 / 2
10 Alberto Hung 18/5:13.942 16.972 51.533 17.441 1 / 2
11 Luke Young 18/5:14.777 17.041 51.824 17.488 1 / 2
12 Blair Cradick 17/5:01.022 16.644 50.404 17.707 1 / 2
13 Ohkubo Shingo 17/5:03.279 16.747 50.718 17.840 1 / 2
14 Wen Ping Chiang 17/5:04.672 16.477 49.862 17.922 2 / 2
15 Yoshiyuki Chikuba 17/5:05.151 17.192 52.953 17.950 1 / 2
16 Kraisorn Bunjaridh 17/5:05.332 17.311 52.708 17.961 1 / 2
17 Tang Bang Tai 17/5:05.562 17.001 51.414 17.974 1 / 2
18 Kobayashi Kiyofumi 17/5:05.820 16.772 51.199 17.989 1 / 2
19 Kas You 17/5:12.580 17.103 52.549 18.387 1 / 2
20 Jo Yeong 16/5:06.503 17.541 52.645 19.156 1 / 2
21 Kouji Nonaka 16/5:18.718 15.917 51.312 19.920 2 / 2
22 Tatsuya Komori DNS 1 / 2
Super Stock 13.5 Presented by Xray
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Jan Ratheisky 21/5:00.866 14.062 42.285 14.327 4 / 4
2 Takeshi Yokoyama 21/5:02.113 14.128 42.751 14.386 4 / 4
3 Takahiro Sasaki 21/5:05.495 14.281 43.033 14.547 4 / 4
4 Dominic Quek 21/5:06.837 14.342 43.093 14.611 4 / 4
5 Mio Hakamata 21/5:06.980 14.349 43.459 14.618 4 / 4
6 Kiyoto Kanno 21/5:07.084 14.405 43.545 14.623 3 / 4
7 Kota Kawakami 21/5:07.429 14.455 43.569 14.639 3 / 4
8 Toshiaki Hirata 21/5:08.010 14.379 43.623 14.667 4 / 4
9 Tomoyuki Ooshima 21/5:08.469 14.401 43.658 14.689 3 / 4
10 Akihiro Onoda 21/5:08.559 14.492 43.766 14.693 3 / 4
11 Tsutomu Ikeya 21/5:10.497 14.473 43.589 14.786 4 / 4
12 Felix Law 21/5:13.260 14.629 44.098 14.917 3 / 4
13 Takeshi Suzuki 21/5:14.069 14.645 44.395 14.956 2 / 4
14 Takuma Mizowaki 21/5:14.182 14.521 44.010 14.961 3 / 4
15 Mikinori Asai 21/5:14.357 14.508 44.421 14.969 2 / 4
16 Takao Mitsumizo 21/5:14.471 14.658 44.264 14.975 2 / 4
17 Ogawa Kentaro 20/5:02.772 14.565 44.591 15.139 2 / 4
18 Ayumu Tanaka 20/5:03.284 14.375 43.309 15.164 3 / 4
19 Toshihiko Hara 20/5:06.182 14.430 44.000 15.309 2 / 4
20 Tokimitu Asihara 20/5:06.351 14.775 44.820 15.318 1 / 4
21 Yuichi Anahara 20/5:06.930 14.875 45.272 15.347 1 / 4
22 Ishikawa Tetsuji 20/5:07.645 14.931 45.104 15.382 2 / 4
23 Antonio Hung 20/5:12.369 15.019 45.626 15.618 1 / 4
24 Martin Skarin 20/5:14.964 15.255 45.879 15.748 1 / 4
25 Tommy Dai 19/5:01.850 14.983 45.031 15.887 2 / 4
26 Angus Leung 19/5:12.116 14.913 45.898 16.427 1 / 4
27 Alberto Hung 19/5:13.169 15.688 47.555 16.483 1 / 4
28 Derek Yuen 5/1:16.857 15.115 45.400 15.371 1 / 4
29 Ion Shionoya 2/1:25.331 15.435 42.666 4 / 4
close X