Qualifier Round 3 Overall Ranking
Rank By:
1/12th Modified Presented by Hobbywing
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Alexander Hagberg 38/8:06.036 12.348 37.427 12.790 2 / 2
2 Toto Ebukuro 38/8:07.555 12.636 37.985 12.830 2 / 2
3 Akio Sobue 38/8:07.562 12.582 37.916 12.831 2 / 2
4 Tosinobu Yanagisawa 38/8:10.776 12.619 38.240 12.915 2 / 2
5 HIdeo Kitazawa 38/8:10.846 12.651 38.002 12.917 2 / 2
6 Yoshi Yanagisawa 38/8:11.310 12.547 37.912 12.929 2 / 2
7 Kazuki Yamashita 37/8:10.275 12.855 38.736 13.251 2 / 2
8 Kazuyuki Shiobara 37/8:10.411 12.850 38.944 13.254 1 / 2
9 Daisuke Sakamoto 37/8:13.499 12.844 38.928 13.338 2 / 2
10 Shozo Makita 36/8:01.895 12.943 39.237 13.386 1 / 2
11 Yoshiki Masuda 36/8:02.669 12.920 39.070 13.407 1 / 2
12 Masaki Yamamoto 36/8:06.635 12.899 39.159 13.518 1 / 2
13 Kurose Masataka 35/8:05.363 13.104 39.558 13.868 1 / 2
14 Hayato Ishioka 33/7:12.382 12.417 37.445 13.102 2 / 2
15 Shota Wantanabe 33/8:00.227 13.046 40.053 14.552 1 / 2
16 Toshifumi Ono 33/8:03.077 13.094 39.546 14.639 1 / 2
17 Masahiro Hori 10/4:19.759 12.928 39.944 25.976 1 / 2
Modified Presented by Scorpion Power
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Ronald Volker 23/5:10.167 13.316 40.080 13.486 4 / 4
2 Naoki Akiyama 22/5:00.133 13.438 40.444 13.642 4 / 4
3 Alexander Hagberg 22/5:01.082 13.444 40.541 13.686 4 / 4
4 Yugo Nagashima 22/5:01.191 13.486 40.573 13.691 4 / 4
5 Jan Ratheisky 22/5:01.432 13.495 40.598 13.701 4 / 4
6 Masatsugu Ido 22/5:02.663 13.546 40.987 13.757 4 / 4
7 Akio Sobue 22/5:04.037 13.589 40.917 13.820 4 / 4
8 Ryosuke Yamamoto 22/5:05.897 13.707 41.276 13.904 3 / 4
9 Shin Sawada 22/5:06.672 13.761 41.627 13.940 3 / 4
10 Viktor Wilck 22/5:07.874 13.542 40.712 13.994 4 / 4
11 Shinnosuke Ogino 22/5:08.241 13.775 41.574 14.011 3 / 4
12 Nicholas Lee 22/5:08.438 13.704 41.315 14.020 3 / 4
13 Ryan Maker 22/5:10.322 13.784 41.611 14.106 3 / 4
14 Atsushi Hara 22/5:12.160 13.712 41.765 14.189 2 / 4
15 Saito Kazuya 22/5:12.240 13.719 41.782 14.193 2 / 4
16 Yamada Toyoki 22/5:13.306 13.871 42.058 14.241 2 / 4
17 Lucas Urbain 21/5:01.200 13.667 41.243 14.343 2 / 4
18 Hayato Ishioka 21/5:01.238 13.624 41.009 14.345 3 / 4
19 Dominic Quek 21/5:04.611 13.948 42.280 14.505 3 / 4
20 Mamoru Ootsuki 21/5:10.208 14.112 42.730 14.772 2 / 4
21 Fai Ho 21/5:11.372 14.433 43.690 14.827 1 / 4
22 Kiyoto Kanno 21/5:15.340 13.873 42.660 15.016 2 / 4
23 Eugene Goh 21/5:16.933 14.443 43.821 15.092 1 / 4
24 Rei Anekawa 20/4:43.965 13.885 41.778 14.198 3 / 4
25 Akio Machino 20/5:02.479 14.167 43.393 15.124 2 / 4
26 Yuto Sakai 20/5:03.748 14.135 42.848 15.187 2 / 4
27 Ng Wei Jian 20/5:06.297 14.800 44.782 15.315 1 / 4
28 Takeshi Suzuki 20/5:06.344 14.660 44.783 15.317 1 / 4
29 Simon Yeung 20/5:08.348 14.396 43.474 15.417 1 / 4
30 Namura Takahiro 17/4:14.691 13.687 41.731 14.982 3 / 4
31 Jin Sawada 16/3:41.447 13.681 41.393 13.840 4 / 4
32 Ng Wei Quan 14/3:47.710 15.552 47.916 16.265 1 / 4
33 Lee Kim Wai 12/5:01.334 15.480 47.068 25.111 1 / 4
34 Souta Goto DNS 1 / 4
Stock Touring17.5 Blinky Presented by Yokomo
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Tokimitu Asihara 20/5:14.748 15.411 46.412 15.737 2 / 2
2 Tomotaka Iguchi 19/5:00.234 15.488 46.777 15.802 2 / 2
3 Kazuma Murai 19/5:00.327 15.418 46.502 15.807 2 / 2
4 Lee Yu Sung 19/5:09.455 15.554 47.253 16.287 2 / 2
5 Masanori Komada 19/5:14.016 16.055 48.564 16.527 2 / 2
6 Kouji Nonaka 19/5:15.042 15.722 48.078 16.581 2 / 2
7 Nobuyuki Kodama 18/5:01.720 16.140 49.579 16.762 2 / 2
8 Tsugutaka Asahioka 18/5:02.351 16.189 49.239 16.797 2 / 2
9 Wen Ping Chiang 18/5:10.145 16.637 50.423 17.230 1 / 2
10 Ohkubo Shingo 17/5:00.984 17.346 52.636 17.705 1 / 2
11 Toshihiro Sasaki 17/5:04.264 17.040 51.482 17.898 1 / 2
12 Yoshihito Kodaira 17/5:05.245 16.700 50.725 17.956 2 / 2
13 Tang Bang Tai 17/5:05.531 17.184 52.242 17.972 1 / 2
14 Kas You 17/5:13.261 17.480 53.594 18.427 1 / 2
15 Jo Yeong 17/5:15.539 17.425 52.812 18.561 1 / 2
16 Blair Cradick 16/5:03.386 16.052 52.010 18.962 1 / 2
17 Yoshiyuki Chikuba 16/5:04.085 17.271 54.570 19.005 1 / 2
18 Kraisorn Bunjaridh 15/4:50.533 17.996 54.447 19.369 1 / 2
19 Kobayashi Kiyofumi 14/4:18.502 17.652 53.599 18.464 1 / 2
20 Luke Young 11/5:17.382 12.831 51.662 28.853 1 / 2
21 Tatsuya Komori DNS 1 / 2
22 Alberto Hung DNS 2 / 2
Super Stock 13.5 Presented by Xray
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Jan Ratheisky 22/5:14.071 14.028 42.396 14.276 4 / 4
2 Mio Hakamata 21/5:06.067 14.336 43.124 14.575 3 / 4
3 Takeshi Yokoyama 21/5:06.622 14.242 42.805 14.601 4 / 4
4 Dominic Quek 21/5:07.289 14.270 43.002 14.633 4 / 4
5 Kota Kawakami 21/5:07.398 14.268 43.306 14.638 4 / 4
6 Toshiaki Hirata 21/5:07.960 14.396 43.447 14.665 3 / 4
7 Tomoyuki Ooshima 21/5:08.588 14.436 43.556 14.695 3 / 4
8 Ayumu Tanaka 21/5:09.025 14.203 43.145 14.715 3 / 4
9 Takuma Mizowaki 21/5:09.485 14.436 43.770 14.737 2 / 4
10 Felix Law 21/5:09.537 14.373 43.556 14.740 2 / 4
11 Takao Mitsumizo 21/5:11.587 14.508 44.004 14.837 3 / 4
12 Toshihiko Hara 21/5:11.771 14.473 43.909 14.846 2 / 4
13 Mikinori Asai 21/5:12.573 14.571 43.807 14.884 3 / 4
14 Akihiro Onoda 21/5:13.122 14.551 44.003 14.911 4 / 4
15 Ogawa Kentaro 21/5:14.617 14.523 44.177 14.982 2 / 4
16 Kiyoto Kanno 20/5:00.082 14.294 43.539 15.004 4 / 4
17 Takeshi Suzuki 20/5:00.224 14.485 44.004 15.011 2 / 4
18 Ishikawa Tetsuji 20/5:07.217 15.101 45.502 15.361 1 / 4
19 Yuichi Anahara 20/5:07.438 15.060 45.424 15.372 1 / 4
20 Derek Yuen 20/5:07.999 15.041 45.567 15.400 1 / 4
21 Tommy Dai 20/5:09.625 14.670 44.773 15.481 2 / 4
22 Angus Leung 20/5:09.795 15.036 45.669 15.490 1 / 4
23 Martin Skarin 20/5:12.292 14.879 45.754 15.615 1 / 4
24 Antonio Hung 20/5:14.068 15.236 46.191 15.703 1 / 4
25 Alberto Hung 18/5:14.724 15.584 48.166 17.485 1 / 4
26 Tsutomu Ikeya 15/3:40.149 14.381 43.151 14.677 3 / 4
27 Ion Shionoya 13/3:07.636 14.264 43.087 14.434 4 / 4
28 Takahiro Sasaki 13/3:25.944 14.606 44.013 15.842 4 / 4
29 Tokimitu Asihara DNS 2 / 4
close X