Qualifier Round 2 Overall Ranking
Rank By:
1/12th Modified Presented by Hobbywing
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Alexander Hagberg 38/8:06.025 12.448 37.606 12.790 2 / 2
2 Akio Sobue 38/8:06.427 12.553 37.922 12.801 2 / 2
3 Yoshi Yanagisawa 38/8:07.857 12.578 38.053 12.838 2 / 2
4 Hayato Ishioka 38/8:10.633 12.409 37.444 12.911 2 / 2
5 Toto Ebukuro 37/7:55.865 12.558 37.981 12.861 2 / 2
6 Tosinobu Yanagisawa 37/8:02.075 12.754 38.507 13.029 2 / 2
7 HIdeo Kitazawa 37/8:03.343 12.682 38.248 13.063 2 / 2
8 Masaki Yamamoto 37/8:12.165 12.790 38.863 13.302 1 / 2
9 Yoshiki Masuda 37/8:12.999 13.061 39.270 13.324 1 / 2
10 Shozo Makita 36/8:00.333 12.979 39.184 13.343 1 / 2
11 Masahiro Hori 36/8:00.865 12.900 39.189 13.357 1 / 2
12 Daisuke Sakamoto 36/8:02.315 13.002 39.066 13.398 2 / 2
13 Kazuyuki Shiobara 36/8:03.511 12.984 39.243 13.431 1 / 2
14 Kurose Masataka 36/8:08.240 13.053 39.476 13.562 1 / 2
15 Toshifumi Ono 34/8:01.226 13.250 40.809 14.154 1 / 2
16 Kazuki Yamashita 30/6:38.366 12.735 38.571 13.279 2 / 2
17 Shota Wantanabe 17/5:02.618 12.887 40.043 17.801 1 / 2
Modified Presented by Scorpion Power
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Ronald Volker 23/5:11.206 13.358 40.248 13.531 4 / 4
2 Naoki Akiyama 23/5:13.675 13.492 40.688 13.638 4 / 4
3 Jan Ratheisky 22/5:01.555 13.534 40.863 13.707 4 / 4
4 Yugo Nagashima 22/5:01.557 13.473 40.560 13.707 4 / 4
5 Akio Sobue 22/5:02.328 13.574 40.905 13.742 4 / 4
6 Alexander Hagberg 22/5:02.576 13.435 40.470 13.753 4 / 4
7 Viktor Wilck 22/5:03.610 13.490 41.046 13.800 4 / 4
8 Hayato Ishioka 22/5:03.863 13.624 41.061 13.812 3 / 4
9 Ryosuke Yamamoto 22/5:05.172 13.624 41.144 13.871 3 / 4
10 Jin Sawada 22/5:05.744 13.672 41.184 13.897 4 / 4
11 Masatsugu Ido 22/5:06.228 13.668 41.334 13.919 4 / 4
12 Nicholas Lee 22/5:07.232 13.749 41.401 13.965 3 / 4
13 Shinnosuke Ogino 22/5:07.285 13.790 41.527 13.968 3 / 4
14 Lucas Urbain 22/5:07.548 13.618 41.117 13.979 2 / 4
15 Namura Takahiro 22/5:08.257 13.660 41.215 14.012 3 / 4
16 Shin Sawada 22/5:08.373 13.786 41.578 14.017 3 / 4
17 Rei Anekawa 22/5:08.403 13.788 41.579 14.018 3 / 4
18 Atsushi Hara 22/5:10.603 13.899 42.047 14.118 2 / 4
19 Yamada Toyoki 22/5:11.807 13.790 42.038 14.173 2 / 4
20 Ryan Maker 22/5:12.582 13.720 41.387 14.208 3 / 4
21 Saito Kazuya 22/5:12.710 13.866 41.985 14.214 2 / 4
22 Dominic Quek 22/5:13.111 13.735 41.799 14.232 3 / 4
23 Kiyoto Kanno 21/5:01.656 13.867 41.878 14.365 2 / 4
24 Akio Machino 21/5:11.637 14.119 42.636 14.840 2 / 4
25 Yuto Sakai 21/5:12.495 14.008 42.638 14.881 2 / 4
26 Mamoru Ootsuki 21/5:13.499 14.130 42.798 14.929 2 / 4
27 Fai Ho 20/5:00.719 14.500 43.820 15.036 1 / 4
28 Simon Yeung 20/5:01.892 14.368 43.401 15.095 1 / 4
29 Eugene Goh 20/5:09.148 14.608 43.981 15.457 1 / 4
30 Takeshi Suzuki 19/5:04.847 14.590 44.985 16.045 1 / 4
31 Ng Wei Quan 18/5:11.655 15.465 46.892 17.314 1 / 4
32 Ng Wei Jian 7/1:46.554 14.967 45.264 15.222 1 / 4
33 Lee Kim Wai 4/1:04.100 15.598 47.800 16.025 1 / 4
34 Souta Goto DNS 1 / 4
Stock Touring17.5 Blinky Presented by Yokomo
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Kazuma Murai 20/5:13.685 15.349 46.109 15.684 2 / 2
2 Tokimitu Asihara 20/5:15.403 15.446 46.537 15.770 2 / 2
3 Tomotaka Iguchi 19/5:00.851 15.316 46.378 15.834 2 / 2
4 Lee Yu Sung 19/5:12.268 15.766 48.035 16.435 2 / 2
5 Masanori Komada 19/5:13.204 15.791 47.808 16.484 2 / 2
6 Tsugutaka Asahioka 18/5:00.523 16.112 48.712 16.696 2 / 2
7 Kouji Nonaka 18/5:01.924 15.906 48.035 16.774 2 / 2
8 Nobuyuki Kodama 18/5:02.832 16.224 49.233 16.824 2 / 2
9 Wen Ping Chiang 17/5:03.516 16.923 51.472 17.854 1 / 2
10 Alberto Hung 17/5:03.545 16.442 50.287 17.856 2 / 2
11 Ohkubo Shingo 17/5:05.943 17.355 52.740 17.997 1 / 2
12 Kas You 17/5:11.729 17.167 52.134 18.337 1 / 2
13 Kobayashi Kiyofumi 17/5:14.767 17.004 51.821 18.516 1 / 2
14 Blair Cradick 17/5:15.509 17.597 54.017 18.559 1 / 2
15 Tang Bang Tai 17/5:19.346 17.204 52.647 18.785 1 / 2
16 Kraisorn Bunjaridh 16/5:00.359 17.560 53.796 18.772 1 / 2
17 Yoshiyuki Chikuba 16/5:07.959 17.390 53.112 19.247 1 / 2
18 Luke Young 14/5:13.015 16.621 50.728 22.358 1 / 2
19 Jo Yeong 11/3:16.963 16.845 51.218 17.906 1 / 2
20 Tatsuya Komori DNS 1 / 2
21 Toshihiro Sasaki DNS 1 / 2
22 Yoshihito Kodaira DNS 2 / 2
Super Stock 13.5 Presented by Xray
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Jan Ratheisky 21/5:01.686 13.989 42.298 14.366 4 / 4
2 Takahiro Sasaki 21/5:03.991 14.175 42.861 14.476 4 / 4
3 Dominic Quek 21/5:04.888 14.161 42.794 14.518 4 / 4
4 Tsutomu Ikeya 21/5:04.995 14.272 43.192 14.524 3 / 4
5 Mio Hakamata 21/5:05.049 14.234 43.154 14.526 3 / 4
6 Takeshi Yokoyama 21/5:05.345 14.256 43.050 14.540 4 / 4
7 Toshiaki Hirata 21/5:05.590 14.232 43.049 14.552 3 / 4
8 Ion Shionoya 21/5:06.104 14.132 42.552 14.576 4 / 4
9 Kiyoto Kanno 21/5:07.319 14.133 42.846 14.634 4 / 4
10 Takeshi Suzuki 21/5:10.982 14.485 43.817 14.809 2 / 4
11 Takuma Mizowaki 21/5:11.117 14.518 43.849 14.815 2 / 4
12 Toshihiko Hara 21/5:11.343 14.558 43.890 14.826 2 / 4
13 Takao Mitsumizo 21/5:12.530 14.601 44.192 14.882 3 / 4
14 Mikinori Asai 21/5:13.045 14.419 43.815 14.907 3 / 4
15 Felix Law 21/5:13.764 14.493 43.956 14.941 2 / 4
16 Kota Kawakami 21/5:14.047 14.363 43.394 14.955 4 / 4
17 Ogawa Kentaro 20/5:01.715 14.517 44.174 15.086 2 / 4
18 Akihiro Onoda 20/5:01.873 14.335 43.510 15.094 4 / 4
19 Tommy Dai 20/5:03.908 14.799 44.991 15.195 2 / 4
20 Ayumu Tanaka 20/5:06.898 14.474 43.726 15.345 3 / 4
21 Tokimitu Asihara 20/5:08.189 14.732 44.630 15.409 2 / 4
22 Ishikawa Tetsuji 20/5:08.334 15.034 45.545 15.417 1 / 4
23 Derek Yuen 20/5:08.577 14.971 45.210 15.429 1 / 4
24 Yuichi Anahara 20/5:09.382 14.935 45.379 15.469 1 / 4
25 Tomoyuki Ooshima 19/4:54.194 14.509 44.238 15.484 3 / 4
26 Martin Skarin 19/5:01.177 15.096 45.757 15.851 1 / 4
27 Angus Leung 19/5:01.294 15.035 45.942 15.858 1 / 4
28 Antonio Hung 19/5:09.452 15.168 46.074 16.287 1 / 4
29 Alberto Hung 18/5:09.496 15.717 49.651 17.194 1 / 4
close X