Qualifier Round 1 Overall Ranking
Rank By:
1/12th Modified Presented by Hobbywing
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Hayato Ishioka 38/8:03.883 12.415 37.564 12.734 2 / 2
2 Akio Sobue 38/8:05.292 12.582 37.850 12.771 2 / 2
3 Alexander Hagberg 38/8:06.890 12.422 37.573 12.813 2 / 2
4 Toto Ebukuro 38/8:07.943 12.586 38.046 12.841 2 / 2
5 Yoshi Yanagisawa 38/8:08.702 12.706 38.190 12.861 2 / 2
6 Tosinobu Yanagisawa 38/8:13.155 12.685 38.367 12.978 2 / 2
7 HIdeo Kitazawa 37/7:57.894 12.603 38.207 12.916 2 / 2
8 Daisuke Sakamoto 37/8:08.478 12.764 38.614 13.202 2 / 2
9 Kazuki Yamashita 37/8:12.090 12.763 38.645 13.300 2 / 2
10 Shozo Makita 36/8:04.045 13.064 39.637 13.446 1 / 2
11 Masahiro Hori 36/8:05.386 12.910 39.094 13.483 1 / 2
12 Masaki Yamamoto 36/8:07.653 12.959 39.221 13.546 1 / 2
13 Yoshiki Masuda 36/8:07.721 12.993 39.407 13.548 1 / 2
14 Kurose Masataka 34/8:07.509 13.166 39.804 14.339 1 / 2
15 Toshifumi Ono 34/8:12.045 13.135 39.872 14.472 1 / 2
16 Kazuyuki Shiobara 25/5:46.881 12.941 39.124 13.875 1 / 2
17 Shota Wantanabe 2/33.154 14.770 16.577 1 / 2
Modified Presented by Scorpion Power
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Ronald Volker 22/5:00.301 13.225 40.263 13.650 4 / 4
2 Naoki Akiyama 22/5:01.210 13.439 40.686 13.691 4 / 4
3 Yugo Nagashima 22/5:02.688 13.533 40.863 13.759 4 / 4
4 Jan Ratheisky 22/5:03.506 13.609 41.191 13.796 4 / 4
5 Hayato Ishioka 22/5:04.624 13.625 41.324 13.847 3 / 4
6 Viktor Wilck 22/5:07.082 13.717 41.432 13.958 4 / 4
7 Masatsugu Ido 22/5:07.375 13.541 40.964 13.972 4 / 4
8 Lucas Urbain 22/5:07.948 13.750 41.542 13.998 2 / 4
9 Ryosuke Yamamoto 22/5:08.020 13.702 41.471 14.001 3 / 4
10 Nicholas Lee 22/5:08.546 13.716 41.559 14.025 3 / 4
11 Jin Sawada 22/5:09.268 13.614 41.068 14.058 4 / 4
12 Shinnosuke Ogino 22/5:09.327 13.848 41.723 14.060 3 / 4
13 Namura Takahiro 22/5:11.156 13.819 41.649 14.143 3 / 4
14 Atsushi Hara 22/5:12.212 13.961 42.307 14.191 2 / 4
15 Kiyoto Kanno 21/5:00.256 14.007 42.358 14.298 2 / 4
16 Rei Anekawa 21/5:00.527 13.963 42.053 14.311 3 / 4
17 Yamada Toyoki 21/5:01.035 13.994 42.114 14.335 2 / 4
18 Saito Kazuya 21/5:02.101 13.820 41.813 14.386 2 / 4
19 Mamoru Ootsuki 21/5:02.664 14.131 42.750 14.413 2 / 4
20 Shin Sawada 21/5:02.813 13.738 41.514 14.420 3 / 4
21 Dominic Quek 21/5:08.777 13.767 41.639 14.704 3 / 4
22 Takeshi Suzuki 21/5:12.683 14.391 43.376 14.890 1 / 4
23 Fai Ho 20/5:00.006 14.386 43.547 15.000 1 / 4
24 Simon Yeung 20/5:06.492 14.178 43.512 15.325 1 / 4
25 Eugene Goh 20/5:07.142 14.667 44.532 15.357 1 / 4
26 Ng Wei Quan 19/5:13.371 15.692 48.016 16.493 1 / 4
27 Lee Kim Wai 18/5:05.144 15.513 47.477 16.952 1 / 4
28 Akio Sobue 14/3:16.768 13.501 40.969 14.055 4 / 4
29 Alexander Hagberg 14/3:21.050 13.675 41.182 14.361 4 / 4
30 Ryan Maker 14/3:39.259 13.793 42.039 15.661 3 / 4
31 Ng Wei Jian 1/15.691 15.691 15.691 1 / 4
32 Yuto Sakai DNS 2 / 4
33 Souta Goto DNS 1 / 4
34 Akio Machino DNS 2 / 4
Stock Touring17.5 Blinky Presented by Yokomo
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Kazuma Murai 20/5:14.929 15.457 46.767 15.746 2 / 2
2 Tokimitu Asihara 19/5:04.048 15.623 47.189 16.003 2 / 2
3 Tomotaka Iguchi 19/5:04.614 15.337 47.023 16.032 2 / 2
4 Kouji Nonaka 19/5:10.641 15.963 48.281 16.350 2 / 2
5 Nobuyuki Kodama 18/5:00.778 16.165 49.114 16.710 2 / 2
6 Yoshihito Kodaira 18/5:03.558 16.116 48.919 16.864 2 / 2
7 Tsugutaka Asahioka 18/5:05.041 16.404 49.550 16.947 2 / 2
8 Masanori Komada 18/5:10.741 16.362 49.589 17.263 2 / 2
9 Alberto Hung 18/5:12.661 16.575 50.296 17.370 2 / 2
10 Jo Yeong 17/5:00.051 17.094 51.780 17.650 1 / 2
11 Luke Young 17/5:05.014 16.642 51.056 17.942 1 / 2
12 Ohkubo Shingo 17/5:08.030 17.205 52.426 18.119 1 / 2
13 Kas You 17/5:09.998 16.811 51.295 18.235 1 / 2
14 Kobayashi Kiyofumi 16/5:00.818 17.294 53.063 18.801 1 / 2
15 Kraisorn Bunjaridh 16/5:17.226 17.551 54.354 19.827 1 / 2
16 Yoshiyuki Chikuba 15/5:00.556 18.180 56.640 20.037 1 / 2
17 Wen Ping Chiang 6/1:44.049 16.686 50.183 17.342 1 / 2
18 Tang Bang Tai 5/1:43.551 18.505 56.549 20.710 1 / 2
19 Lee Yu Sung 4/1:04.142 15.925 47.975 16.036 2 / 2
20 Blair Cradick 3/59.142 18.118 59.142 19.714 1 / 2
21 Toshihiro Sasaki 1/16.945 16.945 16.945 1 / 2
22 Tatsuya Komori DNS 1 / 2
Super Stock 13.5 Presented by Xray
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
Pos Driver Laps/Time Fastest Lap Top 3 Consecutive Avg Lap Heat
1 Jan Ratheisky 22/5:13.787 14.041 42.269 14.263 4 / 4
2 Ion Shionoya 21/5:03.237 14.103 42.572 14.440 4 / 4
3 Dominic Quek 21/5:04.823 14.197 42.916 14.515 4 / 4
4 Toshiaki Hirata 21/5:05.387 14.218 43.091 14.542 3 / 4
5 Kiyoto Kanno 21/5:05.688 14.132 43.025 14.557 4 / 4
6 Takahiro Sasaki 21/5:06.289 14.254 42.920 14.585 4 / 4
7 Mio Hakamata 21/5:06.651 14.419 43.375 14.602 3 / 4
8 Akihiro Onoda 21/5:06.748 14.255 42.932 14.607 4 / 4
9 Kota Kawakami 21/5:06.974 14.250 43.157 14.618 4 / 4
10 Tsutomu Ikeya 21/5:09.414 14.560 43.949 14.734 3 / 4
11 Ayumu Tanaka 21/5:09.779 14.304 43.492 14.751 3 / 4
12 Takeshi Yokoyama 21/5:10.638 14.194 42.941 14.792 4 / 4
13 Takuma Mizowaki 21/5:10.752 14.486 43.879 14.798 2 / 4
14 Ogawa Kentaro 21/5:12.447 14.472 44.064 14.878 2 / 4
15 Tomoyuki Ooshima 21/5:12.519 14.586 44.152 14.882 3 / 4
16 Toshihiko Hara 21/5:12.816 14.531 43.843 14.896 2 / 4
17 Takeshi Suzuki 21/5:15.049 14.559 43.982 15.002 2 / 4
18 Mikinori Asai 20/5:00.870 14.451 43.460 15.044 3 / 4
19 Derek Yuen 20/5:05.409 14.829 45.232 15.270 1 / 4
20 Tommy Dai 20/5:08.573 15.036 45.454 15.429 2 / 4
21 Angus Leung 19/5:02.619 15.035 46.000 15.927 1 / 4
22 Yuichi Anahara 19/5:04.684 15.191 46.132 16.036 1 / 4
23 Martin Skarin 19/5:06.262 15.377 46.497 16.119 1 / 4
24 Antonio Hung 19/5:07.800 15.336 46.658 16.200 1 / 4
25 Tokimitu Asihara 19/5:11.562 14.974 46.043 16.398 2 / 4
26 Alberto Hung 18/5:04.243 15.908 48.419 16.902 1 / 4
27 Ishikawa Tetsuji 14/4:03.779 15.863 48.672 17.413 1 / 4
28 Takao Mitsumizo 8/2:20.342 14.561 43.921 17.543 3 / 4
29 Felix Law 6/1:32.958 15.068 45.484 15.493 2 / 4
close X