Practice Round 2 Overall Ranking
Rank By:
1/12th Modified Presented by Hobbywing
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
1 Alexander Hagberg 37.363 38/8:09.632 12.375 12.885 2 / 2
2 Hayato Ishioka 37.647 35/8:04.983 12.311 13.857 2 / 2
3 Akio Sobue 37.880 38/8:08.446 12.493 12.854 2 / 2
4 HIdeo Kitazawa 37.927 36/8:00.305 12.502 13.342 2 / 2
5 Toto Ebukuro 38.078 38/8:09.872 12.593 12.891 2 / 2
6 Tosinobu Yanagisawa 38.182 37/8:00.438 12.628 12.985 2 / 2
7 Kazuki Yamashita 38.499 36/8:11.028 12.789 13.640 1 / 2
8 Daisuke Sakamoto 38.702 35/7:38.245 12.803 13.093 1 / 2
9 Yoshi Yanagisawa 38.849 36/8:11.073 12.886 13.641 2 / 2
10 Masaki Yamamoto 38.907 36/8:02.931 12.936 13.415 1 / 2
11 Kazuyuki Shiobara 39.074 35/8:22.329 12.873 14.352 2 / 2
12 Masahiro Hori 39.352 35/8:00.519 13.020 13.729 1 / 2
13 Yoshiki Masuda 39.365 37/8:13.728 12.983 13.344 1 / 2
14 Shozo Makita 39.452 36/8:04.264 13.075 13.452 1 / 2
15 Toshifumi Ono 39.677 32/7:45.127 13.053 14.535 1 / 2
16 Shota Wantanabe 39.946 27/8:11.458 13.195 18.202 1 / 2
17 Kurose Masataka 40.992 22/6:13.414 13.241 16.973 1 / 2
Modified Presented by Scorpion Power
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
1 Ronald Volker 40.185 22/5:01.699 13.351 13.714 4 / 4
2 Alexander Hagberg 40.539 22/5:02.449 13.442 13.748 4 / 4
3 Naoki Akiyama 40.739 22/5:02.359 13.539 13.744 4 / 4
4 Akio Sobue 40.773 22/5:04.045 13.523 13.820 4 / 4
5 Yugo Nagashima 40.814 22/5:02.007 13.520 13.728 4 / 4
6 Viktor Wilck 40.897 22/5:04.859 13.581 13.857 4 / 4
7 Jan Ratheisky 40.920 22/5:07.846 13.530 13.993 4 / 4
8 Jin Sawada 41.008 22/5:04.189 13.570 13.827 3 / 4
9 Masatsugu Ido 41.062 22/5:04.184 13.613 13.827 3 / 4
10 Hayato Ishioka 41.285 22/5:07.399 13.627 13.973 3 / 4
11 Ryan Maker 41.415 21/5:00.291 13.653 14.300 4 / 4
12 Dominic Quek 41.461 22/5:09.277 13.666 14.058 3 / 4
13 Ryosuke Yamamoto 41.563 22/5:09.252 13.704 14.057 3 / 4
14 Shin Sawada 41.622 22/5:07.869 13.779 13.994 3 / 4
15 Nicholas Lee 41.625 21/5:11.355 13.761 14.826 4 / 4
16 Shinnosuke Ogino 41.642 22/5:12.963 13.811 14.226 3 / 4
17 Rei Anekawa 41.721 10/2:20.413 13.710 14.041 1 / 4
18 Namura Takahiro 41.900 13/3:18.793 13.899 15.292 1 / 4
19 Lucas Urbain 41.992 21/5:00.299 13.833 14.300 4 / 4
20 Saito Kazuya 42.116 21/5:05.829 13.932 14.563 2 / 4
21 Atsushi Hara 42.279 18/4:18.954 13.960 14.386 3 / 4
22 Akio Machino 42.393 19/5:00.889 14.112 15.836 2 / 4
23 Kiyoto Kanno 42.687 21/5:03.205 14.137 14.438 1 / 4
24 Yuto Sakai 42.736 21/5:03.822 14.173 14.468 2 / 4
25 Yamada Toyoki 42.772 21/5:07.392 14.132 14.638 1 / 4
26 Mamoru Ootsuki 42.810 20/4:56.178 14.192 14.809 2 / 4
27 Simon Yeung 43.191 21/5:07.182 14.325 14.628 1 / 4
28 Takeshi Suzuki 43.230 21/5:09.714 14.208 14.748 2 / 4
29 Fai Ho 43.785 20/5:13.693 14.289 15.685 3 / 4
30 Ng Wei Jian 45.513 7/1:48.758 14.839 15.537 1 / 4
31 Eugene Goh 46.426 16/4:54.098 15.198 18.381 2 / 4
32 Lee Kim Wai 49.202 17/5:07.883 15.799 18.111 2 / 4
33 Ng Wei Quan 49.213 4/1:06.055 16.205 16.514 1 / 4
34 Souta Goto DNS 2 / 4
Stock Touring17.5 Blinky Presented by Yokomo
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
1 Kazuma Murai 45.763 20/5:16.077 15.176 15.804 2 / 2
2 Tokimitu Asihara 46.353 19/5:01.930 15.284 15.891 1 / 2
3 Tomotaka Iguchi 47.169 11/2:54.300 15.444 15.845 2 / 2
4 Lee Yu Sung 47.600 18/5:03.058 15.764 16.837 1 / 2
5 Masanori Komada 48.385 19/5:11.290 16.013 16.384 2 / 2
6 Kouji Nonaka 48.658 6/1:42.292 16.086 17.049 2 / 2
7 Nobuyuki Kodama 49.359 17/5:10.700 12.542 18.276 2 / 2
8 Alberto Hung 49.726 17/5:02.410 16.475 17.789 1 / 2
9 Yoshihito Kodaira 49.799 15/4:15.774 16.275 17.052 2 / 2
10 Tsugutaka Asahioka 50.006 18/5:04.738 16.490 16.930 2 / 2
11 Wen Ping Chiang 50.872 17/5:03.395 16.722 17.847 1 / 2
12 Luke Young 50.938 17/5:12.121 16.615 18.360 2 / 2
13 Kas You 51.867 16/5:06.840 17.009 19.178 2 / 2
14 Toshihiro Sasaki 52.558 6/2:02.892 17.307 20.482 2 / 2
15 Jo Yeong 52.589 16/5:06.531 16.977 19.158 1 / 2
16 Tang Bang Tai 52.890 15/5:21.564 17.544 21.438 1 / 2
17 Ohkubo Shingo 52.894 16/5:00.561 17.433 18.785 1 / 2
18 Kraisorn Bunjaridh 54.187 17/5:24.769 17.389 19.104 1 / 2
19 Kobayashi Kiyofumi 55.002 16/5:12.190 17.609 19.512 2 / 2
20 Yoshiyuki Chikuba 56.791 15/5:04.479 18.140 20.299 1 / 2
21 Blair Cradick DNS 1 / 2
22 Tatsuya Komori DNS 1 / 2
23 Billy Hui DNS 1 / 2
Super Stock 13.5 Presented by Xray
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
1 Jan Ratheisky 42.293 22/5:12.859 13.975 14.221 4 / 4
2 Ion Shionoya 42.729 21/5:03.743 14.037 14.464 3 / 4
3 Takeshi Yokoyama 42.873 21/5:12.474 14.014 14.880 4 / 4
4 Kiyoto Kanno 42.974 21/5:11.018 14.245 14.810 3 / 4
5 Takahiro Sasaki 43.046 21/5:05.238 14.305 14.535 3 / 4
6 Dominic Quek 43.050 21/5:06.650 14.231 14.602 4 / 4
7 Akihiro Onoda 43.070 20/5:03.073 14.161 15.154 3 / 4
8 Kota Kawakami 43.150 20/5:00.202 14.350 15.010 4 / 4
9 Toshiaki Hirata 43.285 21/5:05.515 14.292 14.548 3 / 4
10 Takao Mitsumizo 43.666 21/5:11.529 14.407 14.835 3 / 4
11 Mikinori Asai 43.687 15/3:42.466 14.307 14.831 2 / 4
12 Ayumu Tanaka 43.696 20/5:02.989 14.332 15.149 1 / 4
13 Toshihiko Hara 43.814 20/5:13.697 14.427 15.685 4 / 4
14 Mio Hakamata 43.830 19/5:14.839 14.447 16.570 4 / 4
15 Tomoyuki Ooshima 44.018 20/5:02.123 14.551 15.106 3 / 4
16 Ogawa Kentaro 44.529 20/5:03.700 14.776 15.185 2 / 4
17 Felix Law 44.554 18/5:02.544 14.670 16.808 4 / 4
18 Tokimitu Asihara 44.613 20/5:13.340 14.790 15.667 2 / 4
19 Takeshi Suzuki 44.655 19/4:54.106 14.871 15.479 2 / 4
20 Tommy Dai 44.657 15/5:10.201 14.785 20.680 4 / 4
21 Derek Yuen 44.800 17/4:23.285 14.701 15.487 1 / 4
22 Angus Leung 45.748 16/4:18.674 14.769 16.167 2 / 4
23 Ishikawa Tetsuji 45.889 19/5:03.886 15.125 15.994 2 / 4
24 Yuichi Anahara 45.932 17/4:30.978 15.116 15.940 1 / 4
25 Antonio Hung 47.613 18/5:06.788 15.578 17.044 2 / 4
26 Martin Skarin 47.966 18/4:53.927 15.712 16.329 1 / 4
27 Alberto Hung 48.119 15/4:16.358 15.675 17.091 1 / 4
28 Takuma Mizowaki DNS 1 / 4
29 Tsutomu Ikeya DNS 1 / 4
close X