Practice Round 1 Overall Ranking
Rank By:
1/12th Modified Presented by Hobbywing
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
1 Alexander Hagberg 37.212 33/7:11.014 12.221 13.061 2 / 2
2 Akio Sobue 37.639 32/7:45.181 12.403 14.537 2 / 2
3 HIdeo Kitazawa 37.813 35/7:36.681 12.492 13.048 2 / 2
4 Hayato Ishioka 38.094 32/6:58.878 12.557 13.090 2 / 2
5 Toto Ebukuro 38.179 37/7:58.204 12.595 12.924 2 / 2
6 Yoshi Yanagisawa 38.470 36/8:02.718 12.801 13.409 2 / 2
7 Tosinobu Yanagisawa 38.746 37/8:12.157 12.781 13.302 2 / 2
8 Daisuke Sakamoto 38.790 30/6:33.990 12.798 13.133 1 / 2
9 Kazuki Yamashita 39.057 31/6:53.395 12.925 13.335 1 / 2
10 Kazuyuki Shiobara 39.241 30/8:03.136 12.880 16.105 2 / 2
11 Shozo Makita 39.449 30/6:40.940 12.956 13.365 1 / 2
12 Masaki Yamamoto 39.455 26/5:53.069 13.076 13.580 1 / 2
13 Masahiro Hori 39.633 30/6:52.317 13.053 13.744 1 / 2
14 Kurose Masataka 39.793 25/6:39.427 13.118 15.977 1 / 2
15 Yoshiki Masuda 40.177 23/5:47.442 13.217 15.106 1 / 2
16 Toshifumi Ono 41.040 17/4:47.892 13.466 16.935 1 / 2
17 Shota Wantanabe 41.077 26/6:32.102 13.491 15.081 1 / 2
Modified Presented by Scorpion Power
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
1 Ronald Volker 40.076 23/5:12.587 13.262 13.591 4 / 4
2 Alexander Hagberg 40.657 21/4:54.651 13.480 14.031 4 / 4
3 Naoki Akiyama 40.924 15/3:32.894 13.541 14.193 4 / 4
4 Yugo Nagashima 41.072 5/1:42.183 13.536 20.437 4 / 4
5 Jan Ratheisky 41.123 22/5:09.478 13.640 14.067 4 / 4
6 Jin Sawada 41.170 21/5:03.233 13.653 14.440 3 / 4
7 Akio Sobue 41.216 21/5:00.385 13.582 14.304 4 / 4
8 Rei Anekawa 41.239 22/5:07.585 13.580 13.981 1 / 4
9 Hayato Ishioka 41.267 15/3:28.111 13.600 13.874 3 / 4
10 Masatsugu Ido 41.313 22/5:10.660 13.616 14.121 3 / 4
11 Namura Takahiro 41.612 20/5:02.888 13.834 15.144 1 / 4
12 Ryan Maker 41.634 22/5:13.149 13.735 14.234 4 / 4
13 Shin Sawada 41.664 16/3:44.159 13.794 14.010 3 / 4
14 Viktor Wilck 41.694 12/3:13.855 13.756 16.155 4 / 4
15 Nicholas Lee 41.697 17/4:33.957 13.785 16.115 4 / 4
16 Lucas Urbain 41.728 9/2:09.565 13.842 14.396 4 / 4
17 Ryosuke Yamamoto 41.732 22/5:08.552 13.737 14.025 3 / 4
18 Shinnosuke Ogino 42.085 17/4:02.533 13.891 14.267 3 / 4
19 Dominic Quek 42.431 20/5:04.596 13.886 15.230 3 / 4
20 Saito Kazuya 42.697 21/5:12.677 14.118 14.889 2 / 4
21 Mamoru Ootsuki 42.751 18/5:06.206 14.116 17.011 2 / 4
22 Kiyoto Kanno 42.892 21/5:05.563 14.102 14.551 1 / 4
23 Atsushi Hara 42.929 21/5:13.298 14.010 14.919 3 / 4
24 Akio Machino 43.228 20/5:01.729 14.221 15.086 2 / 4
25 Yuto Sakai 43.264 19/5:11.190 14.366 16.378 2 / 4
26 Simon Yeung 43.383 20/5:00.216 14.212 15.011 1 / 4
27 Yamada Toyoki 43.433 20/5:07.384 14.136 15.369 1 / 4
28 Fai Ho 43.534 20/5:02.494 14.322 15.125 3 / 4
29 Takeshi Suzuki 44.228 17/5:06.002 14.544 18.000 2 / 4
30 Eugene Goh 44.296 19/5:06.446 14.377 16.129 2 / 4
31 Ng Wei Jian 46.129 17/5:02.486 15.013 17.793 1 / 4
32 Lee Kim Wai 48.606 14/3:58.197 15.935 17.014 2 / 4
33 Ng Wei Quan 49.043 18/5:19.387 15.819 17.744 1 / 4
34 Felix Law DNS 2 / 4
35 Max Park DNS 1 / 4
36 Souta Goto DNS 2 / 4
Stock Touring17.5 Blinky Presented by Yokomo
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
1 Kazuma Murai 46.613 19/5:04.847 15.444 16.045 2 / 2
2 Tomotaka Iguchi 46.834 19/5:12.659 15.347 16.456 2 / 2
3 Tokimitu Asihara 47.139 18/4:48.891 15.558 16.050 1 / 2
4 Masanori Komada 47.562 19/5:07.880 15.737 16.204 2 / 2
5 Yoshihito Kodaira 49.037 18/5:06.482 16.028 17.027 2 / 2
6 Kouji Nonaka 49.441 18/5:04.139 16.294 16.897 2 / 2
7 Tsugutaka Asahioka 49.569 17/5:08.777 16.383 18.163 2 / 2
8 Nobuyuki Kodama 51.653 11/5:08.370 16.438 28.034 2 / 2
9 Lee Yu Sung 52.082 8/4:57.632 16.936 37.204 1 / 2
10 Kas You 52.392 17/5:14.725 17.108 18.513 2 / 2
11 Alberto Hung 52.401 15/5:11.622 17.085 20.775 1 / 2
12 Kobayashi Kiyofumi 52.653 16/5:06.236 17.316 19.140 2 / 2
13 Kraisorn Bunjaridh 52.716 16/5:13.673 17.035 19.605 1 / 2
14 Jo Yeong 53.141 15/5:00.227 17.485 20.015 1 / 2
15 Ohkubo Shingo 54.571 14/4:45.462 17.582 20.390 1 / 2
16 Tang Bang Tai 56.054 15/5:03.649 18.045 20.243 1 / 2
17 Yoshiyuki Chikuba 58.272 13/4:38.257 19.001 21.404 1 / 2
18 Blair Cradick 59.201 3/59.201 19.304 19.734 1 / 2
19 Toshihiro Sasaki DNS 2 / 2
20 Billy Hui DNS 1 / 2
21 Tatsuya Komori DNS 1 / 2
22 Luke Young 2/42.815 19.474 21.408 2 / 2
Super Stock 13.5 Presented by Xray
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
Pos Driver Top 3 Consecutive Laps/Time Fastest Lap Avg Lap Heat
1 Jan Ratheisky 42.229 21/5:11.005 13.928 14.810 4 / 4
2 Ion Shionoya 42.903 21/5:05.772 14.223 14.561 3 / 4
3 Takahiro Sasaki 43.011 18/5:07.768 14.219 17.098 3 / 4
4 Akihiro Onoda 43.152 21/5:08.024 14.278 14.668 3 / 4
5 Mio Hakamata 43.229 21/5:13.401 14.330 14.924 4 / 4
6 Takeshi Yokoyama 43.363 18/5:08.713 14.306 17.151 4 / 4
7 Toshiaki Hirata 43.401 21/5:09.373 14.241 14.732 3 / 4
8 Dominic Quek 43.523 20/5:11.818 14.423 15.591 4 / 4
9 Kiyoto Kanno 43.532 19/4:47.469 14.328 15.130 3 / 4
10 Tomoyuki Ooshima 43.542 21/5:10.705 14.333 14.795 3 / 4
11 Tsutomu Ikeya 43.561 21/5:10.996 14.392 14.809 1 / 4
12 Mikinori Asai 43.663 12/3:05.989 14.398 15.499 2 / 4
13 Kota Kawakami 43.702 19/5:13.482 14.452 16.499 4 / 4
14 Ogawa Kentaro 43.743 17/4:14.352 14.548 14.962 2 / 4
15 Takeshi Suzuki 44.147 15/3:55.616 14.626 15.708 2 / 4
16 Takuma Mizowaki 44.156 21/5:14.332 14.567 14.968 1 / 4
17 Takao Mitsumizo 44.209 21/5:12.966 14.472 14.903 3 / 4
18 Toshihiko Hara 44.336 20/5:12.967 14.583 15.648 4 / 4
19 Angus Leung 45.062 15/4:12.338 14.700 16.823 2 / 4
20 Tommy Dai 45.187 19/5:06.853 14.721 16.150 4 / 4
21 Ishikawa Tetsuji 45.309 17/4:20.026 15.012 15.296 2 / 4
22 Felix Law 45.395 14/3:56.856 14.867 16.918 4 / 4
23 Tokimitu Asihara 46.086 16/4:23.297 15.246 16.456 2 / 4
24 Yuichi Anahara 47.145 19/5:11.911 15.294 16.416 1 / 4
25 Derek Yuen 47.323 17/4:47.889 15.393 16.935 1 / 4
26 Alberto Hung 48.221 18/5:04.892 15.961 16.938 1 / 4
27 Antonio Hung 49.122 17/5:04.534 15.900 17.914 2 / 4
28 Martin Skarin 49.480 5/1:29.011 16.115 17.802 1 / 4
29 Danny Wu DNS 2 / 4
30 Ayumu Tanaka DNS 1 / 4
31 Shuma Shinozawa DNS 3 / 4
32 Bin Lai DNS 1 / 4
close X