Mains Heat Sheet
1
Stock Touring17.5 Blinky Presented by Yokomo C-Main
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Jo Leong 17 42 (1,5,3)
2 2Danny Lam 18 43 (4,3,6)
3 3Marco Rosario 19 47 (2,6,4)
2
Super Stock 13.5 Presented by Xray C-Main
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Shuji Nonaka 17 41 (6,5,2)
2 2Antonio Hung 18 44 (3,2,6)
3 3Hiromitsu Matsubara 19 47 (5,3,1)
4 4Ong San 20 53 (4,1,6)
5 5Alberto Hung 21 54 (6,2,4)
6 6Bin Lai 22 58 (5,3,1)
7 7KK Tong 23 61 (4,6,5)
8 8Simon Au 24 64 (1,4,6)
9 9Jo Leong 25 68 (4,5,2)
10 10Nuno Madeira 26 75 (4,5,6)
3
Modified Presented by Scorpion Power C-Main
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Yuto Sakai 17 39 (4,2,3)
2 2Ion Shionoya 18 43 (1,3,5)
3 3Mamoru Ishikawa 19 43 (5,4,3)
4 4Takayuki Matsuoka 20 50 (4,6,5)
5 5KK Tong 21 56 (6,5,1)
4
1/12th Modified Presented by Hobbywing B-Main
Length: 8:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1HIdeo Kitazawa 9 20 (1,5,6)
2 2Shota Wantanabe 10 27 (4,6,1)
3 3Masataka Kurose 11 28 (1,2,4)
4 4Toshifumi Ono 12 30 (6,4,3)
5 5Kunihiro Koga 13 31 (1,6,5)
5
Super Stock 13.5 Presented by Xray B-Main
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Toshiaki Hirata 9 21 (1,3,5)
2 2Mio Hakamata 10 22 (6,1,2)
3 3Tsutomu Ikeya 11 25 (6,1,4)
4 4Edward Pickering 12 26 (3,6,4)
5 5Takuya Matsuo 13 32 (6,2,1)
6 6Jimmy So 14 36 (1,2,6)
7 7Syunsuke Mori 15 38 (1,4,6)
8 8Yuichi Anahara 16 39 (3,6,5)
6
Stock Touring17.5 Blinky Presented by Yokomo B-Main
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Tsugutaka Asahioka 9 22 (6,3,5)
2 2Kazuhiro Yanigisawa 10 23 (1,3,2)
3 3Alberto Hung 11 23 (1,4,2)
4 4Ha Jin Jung 12 27 (6,4,1)
5 5Benji Ecleo 13 30 (5,4,2)
6 6Eric CK 14 31 (1,3,4)
7 7Yoshiyuki Chikuba 15 33 (4,6,3)
8 8Simon Au 16 35 (1,4,5)
7
Modified Presented by Scorpion Power B-Main
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Takuma Sasaki 9 19 (4,5,3)
2 2Masatsugu Ido 10 24 (2,5,3)
3 3Hayato Ishioka 11 25 (5,6,1)
4 4Mamoru Ootsuki 12 25 (6,4,2)
5 5Gary Huang 13 31 (3,4,5)
6 6Souichiro Ikeda 14 36 (6,3,4)
7 7Kazuya Saito 15 37 (3,6,2)
8 8Kohta Akimoto 16 38 (4,3,6)
8
1/12th Modified Presented by Hobbywing A1-Main
Length: 8:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Toto Ebukuro 1 0 (6,4,2)
2 2Toshi Yanagisawa 2 6 (4,3,5)
3 3Alexander Hagberg 3 8 (2,4,6)
4 4Hayato Ishioka 4 11 (6,3,2)
5 5Yugo Nagashima 5 11 (1,2,5)
6 6Yoshi Yanagisawa 6 12 (3,5,1)
7 7Kazuki Yamashita 7 15 (4,3,5)
8 8Masahiro Hori 8 20 (1,4,6)
9
Super Stock 13.5 Presented by Xray A1-Main
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Jan Ratheisky 1 0 (5,1,2)
2 2Takuma Sasaki 2 4 (4,5,6)
3 3Rei Anekawa 3 5 (6,1,4)
4 4Dominic Quek 4 8 (3,4,5)
5 5Shuma Shinozawa 5 11 (3,2,5)
6 6Martin Hofer 6 11 (1,6,3)
7 7Kazuma Murai 7 15 (6,3,5)
8 8Takuma Mizowaki 8 18 (6,4,2)
10
Stock Touring17.5 Blinky Presented by Yokomo A1-Main
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Yusei Iida 1 0 (5,6,4)
2 2Antonio Hung 2 6 (6,1,2)
3 3Tomotaka Iguchi 3 7 (5,4,2)
4 4Tatsuya Ishikawa 4 10 (3,6,5)
5 5Tooru Imaizumi 5 10 (6,4,3)
6 6Taiyo Sato 6 13 (1,6,3)
7 7Yuichiro Takaya 7 14 (5,1,4)
8 8Naomasa Kanemoto 8 19 (4,2,6)
11
Modified Presented by Scorpion Power A1-Main
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Akio Sobue 1 0 (6,5,3)
2 2Alexander Hagberg 2 5 (2,1,6)
3 3Yugo Nagashima 3 6 (5,3,4)
4 4Shin Sawada 4 9 (6,3,4)
5 5Jan Ratheisky 5 10 (4,5,3)
6 6Ronald Volker 6 14 (2,6,1)
7 7Christopher Krapp 7 16 (3,4,2)
8 8Jin Sawada 8 17 (5,6,1)
12
1/12th Modified Presented by Hobbywing A2-Main
Length: 8:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Toto Ebukuro 1 0 (6,4,2)
2 2Toshi Yanagisawa 2 6 (4,3,5)
3 3Alexander Hagberg 3 8 (2,4,6)
4 4Hayato Ishioka 4 11 (6,3,2)
5 5Yugo Nagashima 5 11 (1,2,5)
6 6Yoshi Yanagisawa 6 12 (3,5,1)
7 7Kazuki Yamashita 7 15 (4,3,5)
8 8Masahiro Hori 8 20 (1,4,6)
13
Super Stock 13.5 Presented by Xray A2-Main
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Jan Ratheisky 1 0 (5,1,2)
2 2Takuma Sasaki 2 4 (4,5,6)
3 3Rei Anekawa 3 5 (6,1,4)
4 4Dominic Quek 4 8 (3,4,5)
5 5Shuma Shinozawa 5 11 (3,2,5)
6 6Martin Hofer 6 11 (1,6,3)
7 7Kazuma Murai 7 15 (6,3,5)
8 8Takuma Mizowaki 8 18 (6,4,2)
14
Stock Touring17.5 Blinky Presented by Yokomo A2-Main
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Yusei Iida 1 0 (5,6,4)
2 2Antonio Hung 2 6 (6,1,2)
3 3Tomotaka Iguchi 3 7 (5,4,2)
4 4Tatsuya Ishikawa 4 10 (3,6,5)
5 5Tooru Imaizumi 5 10 (6,4,3)
6 6Taiyo Sato 6 13 (1,6,3)
7 7Yuichiro Takaya 7 14 (5,1,4)
8 8Naomasa Kanemoto 8 19 (4,2,6)
15
Modified Presented by Scorpion Power A2-Main
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1Akio Sobue 1 0 (6,5,3)
2 2Alexander Hagberg 2 5 (2,1,6)
3 3Yugo Nagashima 3 6 (5,3,4)
4 4Shin Sawada 4 9 (6,3,4)
5 5Jan Ratheisky 5 10 (4,5,3)
6 6Ronald Volker 6 14 (2,6,1)
7 7Christopher Krapp 7 16 (3,4,2)
8 8Jin Sawada 8 17 (5,6,1)
Event Stats & Details
Race Track ASIAN ONROAD CHAMPIONSHIP
Registrations Entries: 79
Drivers: 69
Total Race Laps 19,406
Total Race Time 65 hours, 48 minutes, 23 seconds
close X