Qualifier Round 4 Heat Sheet
1
1/12th Modified Motiv (Heat 1/2)
Length: 8:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1MASAHIRO HORI 8 5 (1) 45/8:04.079 (1)
2 2HIDEO KITAZAWA 9 6 (1) 44/7:42.454 (1)
3 3MASATAKA KUROSE 10 7 (1) 44/8:04.293 (1)
4 4KUNIHIRO KOGA 11 8 (1) 41/8:06.450 (1)
5 5SHOTA WANTANABE 12 9 (1) 40/7:05.627 (1)
6 6TOSHIFUMI ONO 13 10 (3) 44/8:11.576 (3)
2
1/12th Modified Motiv (Heat 2/2)
Length: 8:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1TOTO EBUKURO 1 0 (1) 50/8:07.223 (2)
2 2ALEXANDER HAGBERG 2 2 (2) 50/8:08.414 (2)
3 3TOSHI YANAGISAWA 3 2 (3) 49/8:00.109 (3)
4 4YUGO NAGASHIMA 4 2 (1) 48/8:02.621 (1)
5 5HAYATO ISHIOKA 5 3 (3) 49/8:05.419 (3)
6 6YOSHI YANAGISAWA 6 4 (1) 49/8:07.137 (3)
7 7KAZUKI YAMASHITA 7 5 (3) 48/8:03.294 (3)
3
Super Stock 13.5 Presented by Motiv (Heat 1/4)
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1ALBERTO HUNG 22 18 (2) 23/5:13.342 (2)
2 2LAI BIN 23 19 (3) 23/5:09.698 (3)
3 3KK TONG 24 21 (3) 22/5:00.655 (3)
4 4SIMON AU 25 21 (1) 22/5:01.836 (1)
5 5JO LEONG 26 23 (1) 21/5:11.432 (2)
6 6NUNO MADEIRA 27 26 (1) 4/1:29.313 (1)
4
Super Stock 13.5 Presented by Motiv (Heat 2/4)
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1TAKUYA MATSUO 15 11 (1) 25/5:07.904 (2)
2 2SYUNSUKE MORI 16 12 (1) 24/5:05.642 (1)
3 3ANTONIO HUNG 17 13 (3) 24/5:11.544 (3)
4 5HIROMITSU MATSUBARA 19 16 (3) 23/5:02.043 (3)
5 6SHUJI NONAKA 20 16 (2) 23/5:08.146 (2)
6 7ONG SAN 21 18 (1) 23/5:04.287 (1)
5
Super Stock 13.5 Presented by Motiv (Heat 3/4)
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1KAZUMA MURAI 8 5 (3) 25/5:02.786 (3)
2 2MIO HAKAMATA 9 7 (1) 26/5:09.909 (1)
3 3TAKUMA MIZOWAKI 10 7 (2) 26/5:11.452 (2)
4 4EDWARD PICKERING 11 7 (3) 25/5:06.171 (3)
5 5TSUTOMU IKEYA 12 8 (1) 25/5:04.491 (1)
6 6YUICHI ANAHARA 13 9 (3) 25/5:12.147 (3)
7 7JIMMY SO 14 10 (1) 25/5:08.929 (1)
6
Super Stock 13.5 Presented by Motiv (Heat 4/4)
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1JAN RATHEISKY 1 0 (1) 26/5:00.689 (1)
2 2DOMINIC QUEK 2 0 (3) 26/5:04.150 (3)
3 3TAKUMA SASAKI 3 2 (2) 26/5:03.360 (2)
4 4REI ANEKAWA 4 2 (1) 26/5:03.488 (1)
5 5SHUMA SHINOZAWA 5 2 (3) 26/5:04.847 (3)
6 6MARTIN HOFER 6 3 (1) 26/5:07.105 (1)
7 7TOSHIAKI HIRATA 7 5 (1) 26/5:07.543 (1)
7
Stock Touring17.5 Blinky Presented by Yokomo (Heat 1/3)
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1BENJI ECLEO 14 11 (2) 21/5:07.018 (2)
2 2HA JIN JUNG 15 11 (1) 20/5:00.750 (1)
3 3YOSHIYUKI CHIKUBA 16 12 (3) 21/5:04.437 (3)
4 4JO LEONG 17 12 (1) 20/5:05.349 (1)
5 5DANNY LAM 18 14 (3) 20/5:02.455 (3)
6 6MARCO ROSARIO 19 15 (2) 20/5:02.025 (2)
8
Stock Touring17.5 Blinky Presented by Yokomo (Heat 2/3)
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1TSUGUTAKA ASAHIOKA 8 6 (3) 23/5:12.489 (3)
2 2NAOMASA KANEMOTO 9 6 (2) 22/5:01.166 (2)
3 3KAZUHIRO YANIGISAWA 10 6 (1) 22/5:05.841 (1)
4 4ALBERTO HUNG 11 7 (1) 22/5:07.973 (1)
5 5ERIC CK 12 8 (1) 22/5:13.511 (1)
6 6SIMON AU 13 10 (1) 21/5:11.819 (1)
9
Stock Touring17.5 Blinky Presented by Yokomo (Heat 3/3)
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1YUSEI IIDA 1 0 (1) 24/5:09.376 (2)
2 2ANTONIO HUNG 2 2 (1) 23/5:02.623 (1)
3 3TATSUYA ISHIKAWA 3 2 (3) 23/5:06.337 (3)
4 4TOMOTAKA IGUCHI 4 3 (2) 23/5:06.885 (2)
5 5TAIYO SATO 5 3 (1) 23/5:06.995 (1)
6 6TOORU IMAIZUMI 6 4 (3) 23/5:07.720 (3)
7 7YUICHIRO TAKAYA 7 4 (1) 22/5:01.494 (1)
10
Modified Touring Presented by Infinity (Heat 1/3)
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1KAZUYA SAITO 15 11 (3) 26/5:02.755 (3)
2 2SOUICHIRO IKEDA 16 12 (3) 26/5:03.060 (3)
3 3YUTO SAKAI 17 13 (2) 26/5:03.312 (2)
4 4KOHTA AKIMOTO 18 13 (3) 26/5:03.774 (3)
5 5MAMORU ISHIKAWA 19 16 (3) 26/5:08.669 (3)
6 6TAKAYUKI MATSUOKA 20 18 (3) 18/3:58.298 (3)
7 7KK TONG 21 19 (1) 21/4:27.732 (1)
11
Modified Touring Presented by Infinity (Heat 2/3)
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1JIN SAWADA 8 6 (1) 27/5:04.849 (1)
2 2TAKUMA SASAKI 9 7 (3) 27/5:06.195 (3)
3 3MASATSUGU IDO 10 8 (2) 27/5:06.212 (2)
4 4MAMORU OOTSUKI 11 9 (2) 27/5:07.826 (2)
5 5GARY HUANG 12 9 (3) 27/5:08.711 (3)
6 6HAYATO ISHIOKA 13 10 (1) 27/5:08.744 (1)
7 7ION SHIONOYA 14 11 (1) 26/5:00.255 (1)
12
Modified Touring Presented by Infinity (Heat 3/3)
Length: 5:00 Minutes Status: Complete (View Results)
Pos Car # / Driver Seed # Seed Result
1 1ALEXANDER HAGBERG 1 0 (2) 28/5:07.540 (2)
2 2AKIO SOBUE 2 0 (1) 28/5:08.281 (3)
3 3YUGO NAGASHIMA 3 2 (3) 28/5:10.947 (3)
4 4RONALD VOLKER 4 3 (2) 27/5:00.967 (2)
5 5SHIN SAWADA 5 3 (3) 27/5:01.490 (3)
6 6JAN RATHEISKY 6 4 (2) 27/5:01.607 (3)
7 7CHRISTOPHER KRAPP 7 5 (3) 27/5:02.253 (3)
Event Stats & Details
Race Track ASIAN ONROAD CHAMPIONSHIP
Registrations Entries: 79
Drivers: 69
Total Race Laps 19,406
Total Race Time 65 hours, 48 minutes, 23 seconds
close X