Entry List

1/12th Modified Presented by Hobbywing
Entries: 17
# Driver Transponder #
# Driver Transponder #
1 Toto Ebukuro 5565718
2 Alexander Hagberg 6821807
3 Masahiro Hori 4503033
4 Hayato Ishioka 3239891
5 HIdeo Kitazawa 6428333
6 Shozo Makita 8534854
7 Kurose Masataka 8277692
8 Yoshiki Masuda 7584245
9 Toshifumi Ono 6338210
10 Daisuke Sakamoto 7771131
11 Kazuyuki Shiobara 4052669
12 Akio Sobue 4711234
13 Shota Wantanabe 8009379
14 Masaki Yamamoto 4454340
15 Kazuki Yamashita 6792334
16 Tosinobu Yanagisawa 6661202
17 Yoshi Yanagisawa 2644452
Modified Presented by Scorpion Power
Entries: 33
# Driver Transponder #
# Driver Transponder #
1 Naoki Akiyama 8092004
2 Rei Anekawa 9556442
3 Eugene Goh 9207330
4 Alexander Hagberg 6445181
5 Atsushi Hara 4546322
6 Fai Ho 7240770
7 Masatsugu Ido 8279382
8 Hayato Ishioka 4555055
9 Ng Wei Jian 2811026
10 Kiyoto Kanno 5669748
11 Saito Kazuya 4148602
12 Nicholas Lee 6646418
13 Akio Machino 6699867
14 Ryan Maker 4062692
15 Yugo Nagashima 2897514
16 Shinnosuke Ogino 7432571
17 Mamoru Ootsuki 4186798
18 Ng Wei Quan 2344855
19 Dominic Quek 3153363
20 Jan Ratheisky 2123309
21 Yuto Sakai 5325474
22 Jin Sawada 4355509
23 Shin Sawada 4535451
24 Akio Sobue 8084468
25 Takeshi Suzuki 6054405
26 Namura Takahiro 7899098
27 Yamada Toyoki 8490209
28 Lucas Urbain 3853777
29 Ronald Volker 3363636
30 Lee Kim Wai 1101250
31 Viktor Wilck 5675555
32 Ryosuke Yamamoto 2690075
33 Simon Yeung 4478961
Stock Touring17.5 Blinky Presented by Yokomo
Entries: 21
# Driver Transponder #
# Driver Transponder #
1 Tsugutaka Asahioka 5745591
2 Tokimitu Asihara 8471701
3 Kraisorn Bunjaridh 4947742
4 Wen Ping Chiang 8809932
5 Yoshiyuki Chikuba 9533498
6 Blair Cradick 4062615
7 Alberto Hung 9457851
8 Tomotaka Iguchi 7444658
9 Kobayashi Kiyofumi 7200511
10 Yoshihito Kodaira 7054180
11 Nobuyuki Kodama 4117685
12 Masanori Komada 5435284
13 Kazuma Murai 3254567
14 Kouji Nonaka 5295884
15 Toshihiro Sasaki 6674902
16 Ohkubo Shingo 5221021
17 Tang Bang Tai 3400411
18 Jo Yeong 6283191
19 Kas You 8230206
20 Luke Young 7772154
21 Lee Yu Sung 2644565
Super Stock 13.5 Presented by Xray
Entries: 29
# Driver Transponder #
# Driver Transponder #
1 Yuichi Anahara 4517631
2 Mikinori Asai 3587871
3 Tokimitu Asihara 2992433
4 Tommy Dai 3319908
5 Mio Hakamata 7433771
6 Toshihiko Hara 6686867
7 Toshiaki Hirata 6185823
8 Alberto Hung 9285066
9 Antonio Hung 8806428
10 Tsutomu Ikeya 9128857
11 Kiyoto Kanno 7331967
12 Kota Kawakami 6787617
13 Ogawa Kentaro 8747262
14 Felix Law 3558261
15 Angus Leung 8883883/2
16 Takao Mitsumizo 7773245
17 Takuma Mizowaki 4811404
18 Akihiro Onoda 2232010
19 Tomoyuki Ooshima 5474739
20 Dominic Quek 9362482
21 Jan Ratheisky 7575447
22 Takahiro Sasaki 8791001
23 Ion Shionoya 8313717
24 Martin Skarin 6419237
25 Takeshi Suzuki 3128821
26 Ayumu Tanaka 3215650
27 Ishikawa Tetsuji 5927710
28 Takeshi Yokoyama 6911711
29 Derek Yuen 6800524
Event Stats & Details
Race Track ASIAN ONROAD CHAMPIONSHIP
Registrations Entries: 100
Drivers: 91
Total Race Laps 20,199
Total Race Time 83 hours, 20 minutes, 56 seconds
close X